หมวดหมู่:

District in Nepal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDistrict in Nepal

  • การออกเสียง : Humla Humla [ne]