หมวดหมู่:

discomfort

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdiscomfort

  • การออกเสียง : pain pain [en]
  • การออกเสียง : TMI TMI [en]
  • การออกเสียง : wiercić się wiercić się [pl]