หมวดหมู่:

diminutives

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdiminutives

 • การออกเสียง : ніженька ніженька [uk]
 • การออกเสียง : личко личко [uk]
 • การออกเสียง : личенько личенько [uk]
 • การออกเสียง : волоссячко волоссячко [uk]
 • การออกเสียง : пір'ячко пір'ячко [uk]
 • การออกเสียง : худібка худібка [uk]
 • การออกเสียง : відерце відерце [uk]
 • การออกเสียง : кицюнька кицюнька [uk]
 • การออกเสียง : кізонька кізонька [uk]
 • การออกเสียง : кізка кізка [uk]
 • การออกเสียง : величенький величенький [uk]
 • การออกเสียง : більшенький більшенький [uk]
 • การออกเสียง : меншенький меншенький [uk]
 • การออกเสียง : казочка казочка [uk]
 • การออกเสียง : худібонька худібонька [uk]
 • การออกเสียง : jim-jams jim-jams [en]
 • การออกเสียง : brolly brolly [en]
 • การออกเสียง : Ayavireñita Ayavireñita [es]
 • การออกเสียง : puzzelboekje puzzelboekje [nl]
 • การออกเสียง : Ollie Ollie [en]
 • การออกเสียง : schermpje schermpje [nl]
 • การออกเสียง : appeltje appeltje [nl]
 • การออกเสียง : autootje autootje [nl]
 • การออกเสียง : banaantje banaantje [nl]
 • การออกเสียง : bedje bedje [nl]
 • การออกเสียง : beeldje beeldje [nl]
 • การออกเสียง : beeldschermpje beeldschermpje [nl]
 • การออกเสียง : beestje beestje [nl]
 • การออกเสียง : boompje boompje [nl]
 • การออกเสียง : cadeautje cadeautje [nl]
 • การออกเสียง : computertje computertje [nl]
 • การออกเสียง : dansje dansje [nl]
 • การออกเสียง : gesprekje gesprekje [nl]
 • การออกเสียง : glaasje glaasje [nl]
 • การออกเสียง : grachtje grachtje [nl]
 • การออกเสียง : hondje hondje [nl]
 • การออกเสียง : kamertje kamertje [nl]
 • การออกเสียง : Katje Katje [nl]
 • การออกเสียง : kindje kindje [nl]
 • การออกเสียง : kleedje kleedje [nl]
 • การออกเสียง : kunstje kunstje [nl]
 • การออกเสียง : kusje kusje [nl]
 • การออกเสียง : kussentje kussentje [nl]
 • การออกเสียง : laantje laantje [nl]
 • การออกเสียง : lachebekje lachebekje [nl]
 • การออกเสียง : landje landje [nl]
 • การออกเสียง : laptopje laptopje [nl]
 • การออกเสียง : lichtje lichtje [nl]
 • การออกเสียง : luchtje luchtje [nl]
 • การออกเสียง : mensje mensje [nl]
 • การออกเสียง : moedertje moedertje [nl]
 • การออกเสียง : neefje neefje [nl]
 • การออกเสียง : nichtje nichtje [nl]
 • การออกเสียง : omaatje omaatje [nl]
 • การออกเสียง : ontvangertje ontvangertje [nl]
 • การออกเสียง : oompje oompje [nl]
 • การออกเสียง : opaatje opaatje [nl]
 • การออกเสียง : popje popje [nl]
 • การออกเสียง : programmaatje programmaatje [nl]
 • การออกเสียง : radiootje radiootje [nl]
 • การออกเสียง : sausje sausje [nl]
 • การออกเสียง : slaapje slaapje [nl]
 • การออกเสียง : slaapliedje slaapliedje [nl]
 • การออกเสียง : slangetje slangetje [nl]
 • การออกเสียง : sneeuwballetje sneeuwballetje [nl]
 • การออกเสียง : speeltje speeltje [nl]
 • การออกเสียง : steegje steegje [nl]
 • การออกเสียง : stoeltje stoeltje [nl]
 • การออกเสียง : straatje straatje [nl]
 • การออกเสียง : tafeltje tafeltje [nl]
 • การออกเสียง : tantetje tantetje [nl]
 • การออกเสียง : televisietje televisietje [nl]
 • การออกเสียง : torentje torentje [nl]
 • การออกเสียง : tuintje tuintje [nl]
 • การออกเสียง : tv'tje tv'tje [nl]
 • การออกเสียง : uiltje uiltje [nl]
 • การออกเสียง : vadertje vadertje [nl]
 • การออกเสียง : verrekijkertje verrekijkertje [nl]
 • การออกเสียง : vogeltje vogeltje [nl]
 • การออกเสียง : winkeltje winkeltje [nl]
 • การออกเสียง : wolkje wolkje [nl]
 • การออกเสียง : woninkje woninkje [nl]
 • การออกเสียง : zaakje zaakje [nl]