หมวดหมู่:

Difficult characters of Chinese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDifficult characters of Chinese

 • การออกเสียง : 垌 [yue]
 • การออกเสียง : 閡 [wuu]
 • การออกเสียง : 洳 [yue]
 • การออกเสียง : 獪 [yue]
 • การออกเสียง : 囀 [zh]
 • การออกเสียง : 苠 [yue]
 • การออกเสียง : 黧 [zh]
 • การออกเสียง : 陘 [yue]
 • การออกเสียง : 鯿 鯿 [zh]
 • การออกเสียง : 麴 [zh]
 • การออกเสียง : 莧 [yue]
 • การออกเสียง : 塏 [zh]
 • การออกเสียง : 鱘 [zh]
 • การออกเสียง : 鱺 [zh]
 • การออกเสียง : 吡 [zh]
 • การออกเสียง : 奩 [zh]
 • การออกเสียง : 霾 [zh]
 • การออกเสียง : 灞 [zh]
 • การออกเสียง : 懨 [yue]
 • การออกเสียง : 仂 [zh]
 • การออกเสียง : 窨 [yue]
 • การออกเสียง : 婺 [zh]
 • การออกเสียง : 嵇 [wuu]
 • การออกเสียง : 魎 [zh]
 • การออกเสียง : 粳 [wuu]
 • การออกเสียง : 碡 [yue]
 • การออกเสียง : 戕 [yue]
 • การออกเสียง : 甓 [zh]
 • การออกเสียง : 鴝 [zh]
 • การออกเสียง : 鞣 [zh]
 • การออกเสียง : 饔 [zh]
 • การออกเสียง : 怛 [yue]
 • การออกเสียง : 嬗 [zh]
 • การออกเสียง : 哚 [zh]
 • การออกเสียง : 堋 [zh]
 • การออกเสียง : 胙 [yue]
 • การออกเสียง : 庠 [yue]
 • การออกเสียง : 耖 [yue]
 • การออกเสียง : 狁 [yue]
 • การออกเสียง : 榫 [yue]
 • การออกเสียง : 鷯 [zh]
 • การออกเสียง : 輊 [yue]
 • การออกเสียง : 顢 [zh]
 • การออกเสียง : 紱 [yue]
 • การออกเสียง : 皴 [zh]
 • การออกเสียง : 踣 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : 淬 [hak] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 踔 [hak] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 蜚 [hak] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 蹀 [hak] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 搐 [hak] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 疸 [hak] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 躉 [hak] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 磬 [hak] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 粢 [hak] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 譫 [hak] รอการออกเสียง