หมวดหมู่:

Difficult characters of Chinese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDifficult characters of Chinese

 • การออกเสียง : 妣 [zh]
 • การออกเสียง : 齔 [zh]
 • การออกเสียง : 睚 [yue]
 • การออกเสียง : 軔 [yue]
 • การออกเสียง : 髫 [zh]
 • การออกเสียง : 黌 [zh]
 • การออกเสียง : 鯫 [zh]
 • การออกเสียง : 喹 [zh]
 • การออกเสียง : 紼 [yue]
 • การออกเสียง : 麇 [zh]
 • การออกเสียง : 酡 [zh]
 • การออกเสียง : 鄆 [yue]
 • การออกเสียง : 鯧 [zh]
 • การออกเสียง : 忭 [yue]
 • การออกเสียง : 傴 [yue]
 • การออกเสียง : 鏤 [yue]
 • การออกเสียง : 呋 [zh]
 • การออกเสียง : 埽 [zh]
 • การออกเสียง : 佤 [zh]
 • การออกเสียง : 厙 [zh]
 • การออกเสียง : 亍 [zh]
 • การออกเสียง : 椏 [zh]
 • การออกเสียง : 嗾 [zh]
 • การออกเสียง : 讞 [yue]
 • การออกเสียง : 虼 [yue]
 • การออกเสียง : 陂 [yue]
 • การออกเสียง : 痧 [wuu]
 • การออกเสียง : 黟 [zh]
 • การออกเสียง : 氘 [yue]
 • การออกเสียง : 匭 [yue]
 • การออกเสียง : 揎 [wuu]
 • การออกเสียง : 魈 [zh]
 • การออกเสียง : 鼉 [zh]
 • การออกเสียง : 倨 [zh]
 • การออกเสียง : 甑 [gan]
 • การออกเสียง : 玎 [yue]
 • การออกเสียง : 龠 [zh]
 • การออกเสียง : 讖 [wuu]
 • การออกเสียง : 嚦 [zh]
 • การออกเสียง : 噦 [wuu]
 • การออกเสียง : 舁 [yue]
 • การออกเสียง : 濮 [wuu]
 • การออกเสียง : 扃 [yue]
 • การออกเสียง : 詬 [yue]
 • การออกเสียง : 邾 [yue]
 • การออกเสียง : 驊 [zh]
 • การออกเสียง : 卮 [yue]
 • การออกเสียง : 嘀 [zh]
 • การออกเสียง : 苒 [yue]
 • การออกเสียง : 饈 [zh]
 • การออกเสียง : 珩 [zh]
 • การออกเสียง : 蚰 [wuu]
 • การออกเสียง : 汜 [yue]
 • การออกเสียง : 襞 [zh]
 • การออกเสียง : 軛 [zh]
 • การออกเสียง : 鱖 [zh]
 • การออกเสียง : 攖 [zh]
 • การออกเสียง : 鵒 [zh]
 • การออกเสียง : 嗬 [zh]
 • การออกเสียง : 摭 [wuu]
 • การออกเสียง : 疵 [wuu]
 • การออกเสียง : 茭 [wuu]
 • การออกเสียง : 驂 [zh]
 • การออกเสียง : 抻 [yue]
 • การออกเสียง : 玟 [yue]
 • การออกเสียง : 墒 [zh]
 • การออกเสียง : 疣 [zh]
 • การออกเสียง : 廡 [yue]
 • การออกเสียง : 騏 [zh]
 • การออกเสียง : 鯗 [zh]
 • การออกเสียง : 甏 [wuu]
 • การออกเสียง : 驄 [zh]
 • การออกเสียง : 瘞 [wuu]
 • การออกเสียง : 燁 [yue]
 • การออกเสียง : 朐 [yue]
 • การออกเสียง : 綸 [yue]
 • การออกเสียง : 藶 [yue]
 • การออกเสียง : 鏨 [ja]
 • การออกเสียง : 祜 [zh]
 • การออกเสียง : 僭 [yue]
 • การออกเสียง : 笪 [zh]
 • การออกเสียง : 氕 [yue]
 • การออกเสียง : 輅 [yue]
 • การออกเสียง : 噱 [zh]
 • การออกเสียง : 耔 [yue]
 • การออกเสียง : 坻 [zh]
 • การออกเสียง : 岣 [yue]
 • การออกเสียง : 弳 [yue]
 • การออกเสียง : 阱 [zh]
 • การออกเสียง : 駔 [zh]
 • การออกเสียง : 孛 [zh]
 • การออกเสียง : 砹 [wuu]
 • การออกเสียง : 炔 [wuu]
 • การออกเสียง : 氚 [yue]
 • การออกเสียง : 嗍 [wuu]
 • การออกเสียง : 沍 [yue]
 • การออกเสียง : 蜱 [zh]
 • การออกเสียง : 蹙 [wuu]
 • การออกเสียง : 瘵 [hak]
 • การออกเสียง : 瓚 [zh]