หมวดหมู่:

Difficult characters of Chinese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDifficult characters of Chinese

 • การออกเสียง : 昀 [yue]
 • การออกเสียง : 壚 [zh]
 • การออกเสียง : 蔦 [yue]
 • การออกเสียง : 菁 [yue]
 • การออกเสียง : 孥 [zh]
 • การออกเสียง : 嶴 [wuu]
 • การออกเสียง : 咩 [yue]
 • การออกเสียง : 畈 [yue]
 • การออกเสียง : 騶 [zh]
 • การออกเสียง : 窆 [yue]
 • การออกเสียง : 俜 [zh]
 • การออกเสียง : 岵 [yue]
 • การออกเสียง : 咦 [yue]
 • การออกเสียง : 乇 [zh]
 • การออกเสียง : 鯀 [zh]
 • การออกเสียง : 囗(wéi) 囗(wéi) [zh]
 • การออกเสียง : 甌 [wuu]
 • การออกเสียง : 鰥 [zh]
 • การออกเสียง : 毳 [zh]
 • การออกเสียง : 儕 [yue]
 • การออกเสียง : 苧 [yue]
 • การออกเสียง : 勱 [yue]
 • การออกเสียง : 昴 [yue]
 • การออกเสียง : 剄 [yue]
 • การออกเสียง : 鴆 [yue]
 • การออกเสียง : 埕 [zh]
 • การออกเสียง : 仳 [zh]
 • การออกเสียง : 睇 [yue]
 • การออกเสียง : 囗(guó) 囗(guó) [zh]
 • การออกเสียง : 铥 [zh]
 • การออกเสียง : 奐 [zh]
 • การออกเสียง : 黹 [zh]
 • การออกเสียง : 蛸 [ja]
 • การออกเสียง : 顳 [zh]
 • การออกเสียง : 婧 [zh]
 • การออกเสียง : 箅 [gan]
 • การออกเสียง : 喇 [zh]
 • การออกเสียง : 俅 [zh]
 • การออกเสียง : 噶 [zh]
 • การออกเสียง : 蚩 [wuu]
 • การออกเสียง : 醯 [yue]
 • การออกเสียง : 閆 [yue]
 • การออกเสียง : 乜 [yue]
 • การออกเสียง : 埭 [zh]
 • การออกเสียง : 趵 [wuu]
 • การออกเสียง : 弔 [zh]
 • การออกเสียง : 泔 [wuu]
 • การออกเสียง : 胴 [ja]
 • การออกเสียง : 笤 [wuu]
 • การออกเสียง : 鯰 [zh]
 • การออกเสียง : 羿 羿 [yue]
 • การออกเสียง : 埴 [zh]
 • การออกเสียง : 佾 [zh]
 • การออกเสียง : 鼷 [zh]
 • การออกเสียง : 飫 [zh]
 • การออกเสียง : 儆 [wuu]
 • การออกเสียง : 麂 [zh]
 • การออกเสียง : 鬮 [zh]
 • การออกเสียง : 氅 [yue]
 • การออกเสียง : 劬 [yue]
 • การออกเสียง : 圯 [zh]
 • การออกเสียง : 菖 [wuu]
 • การออกเสียง : 鴯 [zh]
 • การออกเสียง : 鷥 [zh]
 • การออกเสียง : 寰 [wuu]
 • การออกเสียง : 鰨 [zh]
 • การออกเสียง : 潯 [yue]
 • การออกเสียง : 髹 [zh]
 • การออกเสียง : 韉 [zh]
 • การออกเสียง : 唣 [zh]
 • การออกเสียง : 頡 [zh]
 • การออกเสียง : 騅 [zh]
 • การออกเสียง : 阼 [yue]
 • การออกเสียง : 熗 [yue]
 • การออกเสียง : 詈 [zh]
 • การออกเสียง : 厴 [wuu]
 • การออกเสียง : 岢 [yue]
 • การออกเสียง : 忉 [yue]
 • การออกเสียง : 茌 [yue]
 • การออกเสียง : 啵 [yue]
 • การออกเสียง : 腩 [yue]
 • การออกเสียง : 疰 [wuu]
 • การออกเสียง : 佗 [wuu]
 • การออกเสียง : 蝤 [wuu]
 • การออกเสียง : 棖 [yue]
 • การออกเสียง : 溘 [zh]
 • การออกเสียง : 戽 [yue]
 • การออกเสียง : 覷 [wuu]
 • การออกเสียง : 鰒 [zh]
 • การออกเสียง : 唳 [zh]
 • การออกเสียง : 渫 [wuu]
 • การออกเสียง : 鯡 [zh]
 • การออกเสียง : 庀 [yue]
 • การออกเสียง : 咔 [zh]
 • การออกเสียง : 埸 [zh]
 • การออกเสียง : 餼 [zh]
 • การออกเสียง : 痱 [wuu]
 • การออกเสียง : 塒 [zh]
 • การออกเสียง : 鮐 [zh]
 • การออกเสียง : 釕 [zh]