หมวดหมู่:

Difficult characters of Chinese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDifficult characters of Chinese

 • การออกเสียง : 鄔 [zh]
 • การออกเสียง : 灃 [yue]
 • การออกเสียง : 騸 [zh]
 • การออกเสียง : 梃 [yue]
 • การออกเสียง : 矽 [yue]
 • การออกเสียง : 殳 [yue]
 • การออกเสียง : 榧 [yue]
 • การออกเสียง : 滗 [wuu]
 • การออกเสียง : 鬯 [zh]
 • การออกเสียง : 錸 [yue]
 • การออกเสียง : 釤 [yue]
 • การออกเสียง : 豕 [yue]
 • การออกเสียง : 姒 [zh]
 • การออกเสียง : 斛 [yue]
 • การออกเสียง : 鮫 [zh]
 • การออกเสียง : 乩 [zh]
 • การออกเสียง : 鐨 [zh]
 • การออกเสียง : 呸 [zh]
 • การออกเสียง : 陔 [yue]
 • การออกเสียง : 鐿 [zh]
 • การออกเสียง : 鈁 [zh]
 • การออกเสียง : 鰈 [zh]
 • การออกเสียง : 銦 [zh]
 • การออกเสียง : 聿 [zh]
 • การออกเสียง : 羯 [zh]
 • การออกเสียง : 鴇 [zh]
 • การออกเสียง : 噍 [zh]
 • การออกเสียง : 锎 [zh]
 • การออกเสียง : 鼬 [zh]
 • การออกเสียง : 亓 [wuu]
 • การออกเสียง : 蟶 [wuu]
 • การออกเสียง : 钬 [zh]
 • การออกเสียง : 圮 [zh]
 • การออกเสียง : 仟 [yue]
 • การออกเสียง : 沂 [yue]
 • การออกเสียง : 倜 [zh]
 • การออกเสียง : 鍆 [yue]
 • การออกเสียง : 捫 [yue]
 • การออกเสียง : 鉿 [zh]
 • การออกเสียง : 仝 [yue]
 • การออกเสียง : 锝 [zh]
 • การออกเสียง : 鮒 [zh]
 • การออกเสียง : 旎 [yue]
 • การออกเสียง : 噤 [yue]
 • การออกเสียง : 淦 [zh]
 • การออกเสียง : 舛 [zh]
 • การออกเสียง : 锫 [zh]
 • การออกเสียง : 苣 [yue]
 • การออกเสียง : 昃 [yue]
 • การออกเสียง : 杲 [yue]
 • การออกเสียง : 鉺 [zh]
 • การออกเสียง : 蚶 [wuu]
 • การออกเสียง : 焱 [zh]
 • การออกเสียง : 鐙 [ja]
 • การออกเสียง : 鱟 [zh]
 • การออกเสียง : 杪 [yue]
 • การออกเสียง : 鏝 [ja]
 • การออกเสียง : 仨 [zh]
 • การออกเสียง : 鬟 [zh]
 • การออกเสียง : 嘬 [yue]
 • การออกเสียง : 壙 [zh]
 • การออกเสียง : 蠔 [yue]
 • การออกเสียง : 鋨 [zh]
 • การออกเสียง : 瑋 [zh]
 • การออกเสียง : 赭 [zh]
 • การออกเสียง : 厝 [wuu]
 • การออกเสียง : 祢 [zh]
 • การออกเสียง : 昀 [yue]
 • การออกเสียง : 蠛 [zh]
 • การออกเสียง : 鋦 [zh]
 • การออกเสียง : 刈 [yue]
 • การออกเสียง : 踅 [wuu]
 • การออกเสียง : 痂 [zh]
 • การออกเสียง : 埤 [zh]
 • การออกเสียง : 涎 [ja]
 • การออกเสียง : 鈰 [yue]
 • การออกเสียง : 镥 [zh]
 • การออกเสียง : 鈧 [yue]
 • การออกเสียง : 擐 [wuu]
 • การออกเสียง : 嚨 [zh]
 • การออกเสียง : 坌 [zh]
 • การออกเสียง : 囗(wéi) 囗(wéi) [zh]
 • การออกเสียง : 溏 [wuu]
 • การออกเสียง : 閂 [yue]
 • การออกเสียง : 锘 [zh]
 • การออกเสียง : 仄 [zh]
 • การออกเสียง : 埒 [zh]
 • การออกเสียง : 鬣 [zh]
 • การออกเสียง : 菁 [yue]
 • การออกเสียง : 鮃 [zh]
 • การออกเสียง : 塋 [zh]
 • การออกเสียง : 蟮 [wuu]
 • การออกเสียง : 擢 [wuu]
 • การออกเสียง : 鷸 [zh]
 • การออกเสียง : 宄 [zh]
 • การออกเสียง : 畚 [wuu]
 • การออกเสียง : 佧 [zh]
 • การออกเสียง : 蔦 [yue]
 • การออกเสียง : 筮 [ja]
 • การออกเสียง : 闥 [wuu]