หมวดหมู่:

Difficult characters of Chinese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDifficult characters of Chinese

 • การออกเสียง : 乇 [zh]
 • การออกเสียง : 乜 [yue]
 • การออกเสียง : 乩 [zh]
 • การออกเสียง : 亍 [zh]
 • การออกเสียง : 亓 [wuu]
 • การออกเสียง : 亳 [zh]
 • การออกเสียง : 仂 [zh]
 • การออกเสียง : 仄 [zh]
 • การออกเสียง : 仉 [yue]
 • การออกเสียง : 仝 [yue]
 • การออกเสียง : 仟 [yue]
 • การออกเสียง : 仡 [zh]
 • การออกเสียง : 仨 [zh]
 • การออกเสียง : 仳 [zh]
 • การออกเสียง : 仵 [zh]
 • การออกเสียง : 佗 [wuu]
 • การออกเสียง : 佤 [zh]
 • การออกเสียง : 佧 [zh]
 • การออกเสียง : 佴 [zh]
 • การออกเสียง : 佻 [zh]
 • การออกเสียง : 佾 [zh]
 • การออกเสียง : 侑 [yue]
 • การออกเสียง : 俅 [zh]
 • การออกเสียง : 俜 [zh]
 • การออกเสียง : 俟 [zh]
 • การออกเสียง : 俳 [zh]
 • การออกเสียง : 倏 [yue]
 • การออกเสียง : 倜 [zh]
 • การออกเสียง : 倨 [zh]
 • การออกเสียง : 倬 [zh]
 • การออกเสียง : 傀 [zh]
 • การออกเสียง : 傴 [yue]
 • การออกเสียง : 僉 [yue]
 • การออกเสียง : 僭 [yue]
 • การออกเสียง : 儆 [wuu]
 • การออกเสียง : 儔 [yue]
 • การออกเสียง : 儕 [yue]
 • การออกเสียง : 兕 [zh]
 • การออกเสียง : 兗 [zh]
 • การออกเสียง : 刈 [yue]
 • การออกเสียง : 剄 [yue]
 • การออกเสียง : 剮 [zh]
 • การออกเสียง : 劬 [yue]
 • การออกเสียง : 劭 [zh]
 • การออกเสียง : 勐 [zh]
 • การออกเสียง : 勱 [yue]
 • การออกเสียง : 匭 [yue]
 • การออกเสียง : 卣 [yue]
 • การออกเสียง : 卮 [yue]
 • การออกเสียง : 厙 [zh]
 • การออกเสียง : 厝 [wuu]
 • การออกเสียง : 厴 [wuu]
 • การออกเสียง : 厶 [zh]
 • การออกเสียง : 叻 [yue]
 • การออกเสียง : 吡 [zh]
 • การออกเสียง : 吲 [zh]
 • การออกเสียง : 呃 [yue]
 • การออกเสียง : 呋 [zh]
 • การออกเสียง : 呔 [yue]
 • การออกเสียง : 呦 [yue]
 • การออกเสียง : 呸 [zh]
 • การออกเสียง : 咄 [yue]
 • การออกเสียง : 咔 [zh]
 • การออกเสียง : 咦 [yue]
 • การออกเสียง : 咩 [yue]
 • การออกเสียง : 咭 [yue]
 • การออกเสียง : 咻 [zh]
 • การออกเสียง : 咿 [zh]
 • การออกเสียง : 哂 [zh]
 • การออกเสียง : 哚 [zh]
 • การออกเสียง : 哿 [zh]
 • การออกเสียง : 唣 [zh]
 • การออกเสียง : 唪 [zh]
 • การออกเสียง : 唳 [zh]
 • การออกเสียง : 啁 [zh]
 • การออกเสียง : 啉 [zh]
 • การออกเสียง : 啖 [yue]
 • การออกเสียง : 啵 [yue]
 • การออกเสียง : 啶 [zh]
 • การออกเสียง : 喇 [zh]
 • การออกเสียง : 喈 [zh]
 • การออกเสียง : 喹 [zh]
 • การออกเสียง : 嗉 [yue]
 • การออกเสียง : 嗌 [yue]
 • การออกเสียง : 嗍 [wuu]
 • การออกเสียง : 嗪 [zh]
 • การออกเสียง : 嗬 [zh]
 • การออกเสียง : 嗶 [zh]
 • การออกเสียง : 嗾 [zh]
 • การออกเสียง : 嘀 [zh]
 • การออกเสียง : 嘏 [zh]
 • การออกเสียง : 嘜 [zh]
 • การออกเสียง : 嘞 [yue]
 • การออกเสียง : 嘩 [yue]
 • การออกเสียง : 嘬 [yue]
 • การออกเสียง : 嘵 [zh]
 • การออกเสียง : 噌 [zh]
 • การออกเสียง : 噍 [zh]
 • การออกเสียง : 噎 [yue]
 • การออกเสียง : 噤 [yue]