หมวดหมู่:

dew

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdew

  • การออกเสียง : شبنم شبنم [fa]
  • การออกเสียง : hamog hamog [tl]
  • การออกเสียง : เหมือย เหมือย [th]