หมวดหมู่:

departamentos de bolivia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdepartamentos de bolivia

  • การออกเสียง : La Paz La Paz [es]
  • การออกเสียง : Santa Cruz Santa Cruz [en]
  • การออกเสียง : Pando Pando [pt]
  • การออกเสียง : Cochabamba Cochabamba [es]
  • การออกเสียง : potosí potosí [es]
  • การออกเสียง : Oruro Oruro [es]
  • การออกเสียง : Chuquisaca Chuquisaca [es]