หมวดหมู่:

de gleisa

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงde gleisa

  • การออกเสียง : tronc tronc [fr]