• การออกเสียงคำว่า Allianz Allianz [de]
 • การออกเสียงคำว่า Linde Linde [de]
 • การออกเสียงคำว่า Münchener Rück Münchener Rück [de]
 • การออกเสียงคำว่า Deutsche Lufthansa Deutsche Lufthansa [de]
 • การออกเสียงคำว่า RWE RWE [de]
 • การออกเสียงคำว่า Deutsche Post Deutsche Post [de]
 • การออกเสียงคำว่า Siemens Siemens [de]
 • การออกเสียงคำว่า Deutsche Postbank Deutsche Postbank [de]
 • การออกเสียงคำว่า ThyssenKrupp ThyssenKrupp [de]
 • การออกเสียงคำว่า Infineon Technologies Infineon Technologies [de]
 • การออกเสียงคำว่า BASF BASF [de]
 • การออกเสียงคำว่า Daimler Daimler [en]
 • การออกเสียงคำว่า Merck KGaA Merck KGaA [de]
 • การออกเสียงคำว่า Deutsche Börse Deutsche Börse [de]