หมวดหมู่:

Dagisikan at dagitab

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDagisikan at dagitab

 • การออกเสียง : panghibayo panghibayo [tl]
 • การออกเสียง : dalas dalas [tl]
 • การออกเสียง : panawit panawit [tl]
 • การออกเสียง : dagisikan dagisikan [tl]
 • การออกเสียง : panghadlang panghadlang [tl]
 • การออกเสียง : dagibalniing liboy dagibalniing liboy [tl]
 • การออกเสียง : salikop salikop [tl]
 • การออกเสียง : dagitab dagitab [tl]
 • การออกเสียง : sakwil sakwil [tl]
 • การออกเสียง : tuwirang saloy tuwirang saloy [tl]
 • การออกเสียง : sayad sayad [tl]
 • การออกเสียง : panakwil panakwil [tl]
 • การออกเสียง : lulan lulan [tl]
 • การออกเสียง : malasaluyan malasaluyan [tl]
 • การออกเสียง : dawit dawit [tl]
 • การออกเสียง : sunurang kabit sunurang kabit [tl]
 • การออกเสียง : panlulan panlulan [tl]
 • การออกเสียง : tablay tablay [tl]
 • การออกเสียง : saloy saloy [tl]
 • การออกเสียง : saluyan saluyan [tl]
 • การออกเสียง : lulos lulos [es]
 • บันทึกการออกเสียง : saliding saloy saliding saloy [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : alunig alunig [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : tugoysipat tugoysipat [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : tugoy tugoy [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : talundas talundas [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : awanging tubo awanging tubo [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : dagindas dagindas [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : saligwil saligwil [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : liboy liboy [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : dagisik dagisik [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : duhandas duhandas [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kabtol kabtol [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kasagwilan kasagwilan [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : agapayang kabit agapayang kabit [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : laktod laktod [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : libuyhaba libuyhaba [tl] รอการออกเสียง