หมวดหมู่:

dźwięk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdźwięk

 • การออกเสียง : klik klik [da]
 • การออกเสียง : ścieżka ścieżka [pl]
 • การออกเสียง : wolumen wolumen [pl]
 • การออกเสียง : rozdźwięk rozdźwięk [pl]
 • การออกเสียง : wytłumić wytłumić [pl]
 • การออกเสียง : dźwiękochłonny dźwiękochłonny [pl]
 • การออกเสียง : siedmiostrunowy siedmiostrunowy [pl]
 • การออกเสียง : brzęczeć brzęczeć [pl]
 • การออกเสียง : przydźwięk przydźwięk [pl]
 • การออกเสียง : ponaddźwiękowe ponaddźwiękowe [pl]
 • การออกเสียง : pobrzmiewanie pobrzmiewanie [pl]
 • การออกเสียง : niezidentyfikowany niezidentyfikowany [pl]
 • การออกเสียง : tętniący tętniący [pl]
 • การออกเสียง : stroik stroik [pl]
 • การออกเสียง : kamertonowy kamertonowy [pl]
 • การออกเสียง : dźwiękowiec dźwiękowiec [pl]
 • การออกเสียง : wydźwięk wydźwięk [pl]
 • การออกเสียง : dźwięcznie dźwięcznie [pl]
 • การออกเสียง : syrena syrena [pl]
 • การออกเสียง : rozlec się rozlec się [pl]
 • การออกเสียง : akordowy akordowy [pl]
 • การออกเสียง : mandolinowy mandolinowy [pl]
 • การออกเสียง : przesterowanie przesterowanie [pl]
 • การออกเสียง : dźwięcząca dźwięcząca [pl]
 • การออกเสียง : kujący kujący [pl]
 • การออกเสียง : dalekonośny dalekonośny [pl]
 • การออกเสียง : hydrofon hydrofon [pl]
 • การออกเสียง : ostry ostry [pl]
 • การออกเสียง : metaliczny metaliczny [pl]
 • การออกเสียง : pianie pianie [pl]
 • การออกเสียง : rezonansowa rezonansowa [pl]
 • การออกเสียง : rzężenie rzężenie [pl]
 • การออกเสียง : dźwięki dźwięki [pl]
 • การออกเสียง : świsnąć świsnąć [pl]
 • การออกเสียง : struny głosowe struny głosowe [pl]