หมวดหมู่:

dōng xi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdōng xi

  • การออกเสียง : 东西 东西 [zh]