หมวดหมู่:

día de la semana

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdía de la semana

 • การออกเสียง : domingo
  domingo [es]
 • การออกเสียง : lunes
  lunes [es]
 • การออกเสียง : martes
  martes [es]
 • การออกเสียง : sábado
  sábado [es]
 • การออกเสียง : jueves
  jueves [es]
 • การออกเสียง : viernes
  viernes [es]
 • การออกเสียง : miércoles
  miércoles [es]
 • การออกเสียง : días
  días [es]