หมวดหมู่:

däggdjur

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdäggdjur

  • การออกเสียง : dvärgmus dvärgmus [sv]
  • การออกเสียง : sälar sälar [sv]
  • การออกเสียง : nordisk fladdermus nordisk fladdermus [sv]
  • การออกเสียง : fransfladdermus fransfladdermus [sv]
  • การออกเสียง : smågnagare smågnagare [sv]
  • การออกเสียง : skogsmård skogsmård [sv]
  • การออกเสียง : dammfladdermus dammfladdermus [sv]
  • การออกเสียง : fladdermössen fladdermössen [sv]