หมวดหมู่:

czułostki

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงczułostki

 • การออกเสียง : kochanie kochanie [pl]
 • การออกเสียง : gabi gabi [de]
 • การออกเสียง : Zbysio Zbysio [pl]
 • การออกเสียง : słoneczko słoneczko [pl]
 • การออกเสียง : złotko złotko [pl]
 • การออกเสียง : serduszko serduszko [pl]
 • การออกเสียง : Jędruś Jędruś [pl]
 • การออกเสียง : Gabrysia Gabrysia [pl]
 • การออกเสียง : melodramatyczny melodramatyczny [pl]
 • การออกเสียง : Józieczka Józieczka [pl]
 • การออกเสียง : Joasia Joasia [pl]
 • การออกเสียง : wnusia wnusia [pl]
 • การออกเสียง : słonko słonko [pl]
 • การออกเสียง : dzióbek dzióbek [pl]
 • การออกเสียง : Filuś Filuś [pl]
 • การออกเสียง : Emilcia Emilcia [pl]
 • การออกเสียง : Irenka Irenka [hr]
 • การออกเสียง : Dosia Dosia [pl]
 • การออกเสียง : Cacuś Cacuś [pl]
 • การออกเสียง : lalunia lalunia [pl]
 • การออกเสียง : Emilka Emilka [pl]
 • การออกเสียง : Halusia Halusia [pl]
 • การออกเสียง : Toluś Toluś [pl]
 • การออกเสียง : Stasio Stasio [pl]
 • การออกเสียง : pieszczotka pieszczotka [pl]
 • การออกเสียง : niuniuś niuniuś [pl]
 • การออกเสียง : dziubuś dziubuś [pl]
 • การออกเสียง : Teoś Teoś [pl]