หมวดหมู่:

czasownik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงczasownik

 • การออกเสียง : rozdzierający rozdzierający [pl]
 • การออกเสียง : wtaczać się wtaczać się [pl]
 • การออกเสียง : wyśnione wyśnione [pl]
 • การออกเสียง : pozostały pozostały [pl]
 • การออกเสียง : przeżuwać przeżuwać [pl]
 • การออกเสียง : trwożyć trwożyć [pl]
 • การออกเสียง : przyczynić się przyczynić się [pl]
 • การออกเสียง : wykradać wykradać [pl]
 • การออกเสียง : wstający wstający [pl]
 • การออกเสียง : rozejść rozejść [pl]
 • การออกเสียง : gwiżdżę gwiżdżę [pl]
 • การออกเสียง : pochlipywać pochlipywać [pl]
 • การออกเสียง : dopatrzyć dopatrzyć [pl]
 • การออกเสียง : przedrzeźniając przedrzeźniając [pl]
 • การออกเสียง : szafować szafować [pl]
 • การออกเสียง : winniście winniście [pl]
 • การออกเสียง : zranić się zranić się [pl]
 • การออกเสียง : bawiony bawiony [pl]
 • การออกเสียง : spartolić spartolić [pl]
 • การออกเสียง : nie chciał nie chciał [pl]
 • การออกเสียง : zważywszy zważywszy [pl]
 • การออกเสียง : siedzieć siedzieć [pl]
 • การออกเสียง : podmywać podmywać [pl]
 • การออกเสียง : zasmakować zasmakować [pl]
 • การออกเสียง : napsioczyć napsioczyć [pl]
 • การออกเสียง : Dziękujemy Dziękujemy [pl]
 • การออกเสียง : uprzedzałem uprzedzałem [pl]
 • การออกเสียง : zakosić zakosić [pl]
 • การออกเสียง : utrzymać się utrzymać się [pl]
 • การออกเสียง : utyskiwać utyskiwać [pl]
 • การออกเสียง : rzucać rzucać [pl]
 • การออกเสียง : składać się składać się [pl]
 • การออกเสียง : spaprać spaprać [pl]
 • การออกเสียง : dopinający się dopinający się [pl]
 • การออกเสียง : zlać się zlać się [pl]
 • การออกเสียง : koronowany koronowany [pl]
 • การออกเสียง : dzierżawić dzierżawić [pl]
 • การออกเสียง : nadgryzione nadgryzione [pl]
 • การออกเสียง : okłamywany okłamywany [pl]
 • การออกเสียง : obcierać obcierać [pl]
 • การออกเสียง : cerować cerować [pl]
 • การออกเสียง : znaleźć znaleźć [pl]
 • การออกเสียง : podkręcać podkręcać [pl]
 • การออกเสียง : spiknąć się spiknąć się [pl]
 • การออกเสียง : wypieścić wypieścić [pl]
 • การออกเสียง : zaszlachtować zaszlachtować [pl]
 • การออกเสียง : przywiędnąć przywiędnąć [pl]
 • การออกเสียง : szamotać się szamotać się [pl]
 • การออกเสียง : uwiadomić uwiadomić [pl]
 • การออกเสียง : wyłączyć wyłączyć [pl]
 • การออกเสียง : chcecie chcecie [pl]
 • การออกเสียง : rozpinać rozpinać [pl]
 • การออกเสียง : generalizować generalizować [pl]
 • การออกเสียง : lękać się lękać się [pl]
 • การออกเสียง : doskwierać doskwierać [pl]
 • การออกเสียง : wymóc wymóc [pl]
 • การออกเสียง : wydukać wydukać [pl]
 • การออกเสียง : wydziobać wydziobać [pl]
 • การออกเสียง : weź weź [pl]
 • การออกเสียง : zakleszczyć zakleszczyć [pl]
 • การออกเสียง : nasiąknąć nasiąknąć [pl]
 • การออกเสียง : wznieść wznieść [pl]
 • การออกเสียง : Krąg Krąg [pl]
 • การออกเสียง : napatrzyć się napatrzyć się [pl]
 • การออกเสียง : wytrzasnąć wytrzasnąć [pl]
 • การออกเสียง : widzisz widzisz [pl]
 • การออกเสียง : przestańmy przestańmy [pl]
 • การออกเสียง : prorokować prorokować [pl]
 • การออกเสียง : przesądzono przesądzono [pl]
 • การออกเสียง : spętać spętać [pl]
 • การออกเสียง : dokleić dokleić [pl]
 • การออกเสียง : sforsować sforsować [pl]
 • การออกเสียง : prasowanie prasowanie [pl]
 • การออกเสียง : teoretyzować teoretyzować [pl]
 • การออกเสียง : wzbogacona wzbogacona [pl]
 • การออกเสียง : hołubić hołubić [pl]
 • การออกเสียง : nacieszyć się nacieszyć się [pl]
 • การออกเสียง : oglądać się oglądać się [pl]
 • การออกเสียง : wzdymać wzdymać [pl]
 • การออกเสียง : umiem umiem [pl]
 • การออกเสียง : pochlapać pochlapać [pl]
 • การออกเสียง : pokusić się pokusić się [pl]
 • การออกเสียง : marnotrawić marnotrawić [pl]
 • การออกเสียง : wyzierać wyzierać [pl]
 • การออกเสียง : podkradać podkradać [pl]
 • การออกเสียง : szukamy szukamy [pl]
 • การออกเสียง : zostać zostać [pl]
 • การออกเสียง : rozumiesz rozumiesz [pl]
 • การออกเสียง : uczyć uczyć [pl]
 • การออกเสียง : nie będę nie będę [pl]
 • การออกเสียง : napracować się napracować się [pl]
 • การออกเสียง : wykopnąć wykopnąć [pl]
 • การออกเสียง : dycha dycha [pl]
 • การออกเสียง : podżegać podżegać [pl]
 • การออกเสียง : był był [pl]
 • การออกเสียง : wygląda wygląda [pl]
 • การออกเสียง : machnąć się machnąć się [pl]
 • การออกเสียง : ogołocić ogołocić [pl]
 • การออกเสียง : przepędzić przepędzić [pl]
 • การออกเสียง : brzmi brzmi [pl]