หมวดหมู่:

czasownik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงczasownik

 • การออกเสียง : marmoryzować marmoryzować [pl]
 • การออกเสียง : pokrzepić się pokrzepić się [pl]
 • การออกเสียง : wypaczać wypaczać [pl]
 • การออกเสียง : zaparkować zaparkować [pl]
 • การออกเสียง : zbrakować zbrakować [pl]
 • การออกเสียง : napalić się napalić się [pl]
 • การออกเสียง : nabijać się nabijać się [pl]
 • การออกเสียง : Dybała Dybała [pl]
 • การออกเสียง : lubić lubić [pl]
 • การออกเสียง : grypsować grypsować [pl]
 • การออกเสียง : doczekać się doczekać się [pl]
 • การออกเสียง : zrodzić się zrodzić się [pl]
 • การออกเสียง : dostanie dostanie [pl]
 • การออกเสียง : wygrzmocić wygrzmocić [pl]
 • การออกเสียง : sprzątnięty sprzątnięty [pl]
 • การออกเสียง : spada spada [it]
 • การออกเสียง : dostrzeżony dostrzeżony [pl]
 • การออกเสียง : powiadomić powiadomić [pl]
 • การออกเสียง : odreagować odreagować [pl]
 • การออกเสียง : ciskać ciskać [pl]
 • การออกเสียง : zastrzelony zastrzelony [pl]
 • การออกเสียง : szamać szamać [pl]
 • การออกเสียง : przymknąć się przymknąć się [pl]
 • การออกเสียง : obłowić się obłowić się [pl]
 • การออกเสียง : aprobować aprobować [pl]
 • การออกเสียง : wskazać wskazać [pl]
 • การออกเสียง : szydząc szydząc [pl]
 • การออกเสียง : kleić się kleić się [pl]
 • การออกเสียง : kwestionować kwestionować [pl]
 • การออกเสียง : odrodzić się odrodzić się [pl]
 • การออกเสียง : zmiłuj się zmiłuj się [pl]
 • การออกเสียง : machnąć machnąć [pl]
 • การออกเสียง : zawrócić zawrócić [pl]
 • การออกเสียง : naświetlić naświetlić [pl]
 • การออกเสียง : pomiarkować się pomiarkować się [pl]
 • การออกเสียง : mając mając [pl]
 • การออกเสียง : zmówić się zmówić się [pl]
 • การออกเสียง : odejść odejść [pl]
 • การออกเสียง : spłacać spłacać [pl]
 • การออกเสียง : bzyknąć bzyknąć [pl]
 • การออกเสียง : zapieprzać zapieprzać [pl]
 • การออกเสียง : odpinać odpinać [pl]
 • การออกเสียง : poklepać poklepać [pl]
 • การออกเสียง : przyśrubować przyśrubować [pl]
 • การออกเสียง : włączyć się włączyć się [pl]
 • การออกเสียง : śpiesz się śpiesz się [pl]
 • การออกเสียง : wziąć się wziąć się [pl]
 • การออกเสียง : wdrapać się wdrapać się [pl]
 • การออกเสียง : wygrzewać wygrzewać [pl]
 • การออกเสียง : klei klei [af]
 • การออกเสียง : wyczesać wyczesać [pl]
 • การออกเสียง : patrz patrz [pl]
 • การออกเสียง : zawładnąć zawładnąć [pl]
 • การออกเสียง : zgadza się zgadza się [pl]
 • การออกเสียง : podążam podążam [pl]
 • การออกเสียง : zaciśnięty zaciśnięty [pl]
 • การออกเสียง : spętane spętane [pl]
 • การออกเสียง : wykrzyczeć wykrzyczeć [pl]
 • การออกเสียง : sprawiać sprawiać [pl]
 • การออกเสียง : jeżdżę jeżdżę [pl]
 • การออกเสียง : splątać splątać [pl]
 • การออกเสียง : Uda Uda [pl]
 • การออกเสียง : popudrować popudrować [pl]
 • การออกเสียง : stając stając [pl]
 • การออกเสียง : prześwitywać prześwitywać [pl]
 • การออกเสียง : włożyliśmy włożyliśmy [pl]
 • การออกเสียง : beczeć beczeć [pl]
 • การออกเสียง : roić się roić się [pl]
 • การออกเสียง : szpiegować szpiegować [pl]
 • การออกเสียง : niezorientowany niezorientowany [pl]
 • การออกเสียง : chlusnąć chlusnąć [pl]
 • การออกเสียง : zaprasować zaprasować [pl]
 • การออกเสียง : zwożony zwożony [pl]
 • การออกเสียง : opróżnić opróżnić [pl]
 • การออกเสียง : pokapywać pokapywać [pl]
 • การออกเสียง : sprzątać sprzątać [pl]
 • การออกเสียง : zagłosuj zagłosuj [pl]
 • การออกเสียง : zalegalizowawszy zalegalizowawszy [pl]
 • การออกเสียง : zwyciężyć zwyciężyć [pl]
 • การออกเสียง : chwalić chwalić [pl]
 • การออกเสียง : oswoić oswoić [pl]
 • การออกเสียง : zapunktować zapunktować [pl]
 • การออกเสียง : ulewać ulewać [pl]
 • การออกเสียง : rozprysnąć się rozprysnąć się [pl]
 • การออกเสียง : kop kop [da]
 • การออกเสียง : pociągnięty pociągnięty [pl]
 • การออกเสียง : wypierać się wypierać się [pl]
 • การออกเสียง : świta świta [pl]
 • การออกเสียง : dokręcać dokręcać [pl]
 • การออกเสียง : poczuwać się poczuwać się [pl]
 • การออกเสียง : dosięgać dosięgać [pl]
 • การออกเสียง : rozkręcać rozkręcać [pl]
 • การออกเสียง : zalecać się zalecać się [pl]
 • การออกเสียง : emocjonować się emocjonować się [pl]
 • การออกเสียง : wymachiwać wymachiwać [pl]
 • การออกเสียง : nadąsać się nadąsać się [pl]
 • การออกเสียง : przygniatać przygniatać [pl]
 • การออกเสียง : ruga ruga [it]
 • การออกเสียง : zagalopować się zagalopować się [pl]
 • การออกเสียง : dopytać dopytać [pl]