หมวดหมู่:

czasownik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงczasownik

 • การออกเสียง : musi musi [pl]
 • การออกเสียง : stawiać się stawiać się [pl]
 • การออกเสียง : bić bić [pl]
 • การออกเสียง : oczarowywać oczarowywać [pl]
 • การออกเสียง : sfajdać się sfajdać się [pl]
 • การออกเสียง : pierdzieć pierdzieć [pl]
 • การออกเสียง : wygrzewać się wygrzewać się [pl]
 • การออกเสียง : piłować piłować [pl]
 • การออกเสียง : przetrzymać przetrzymać [pl]
 • การออกเสียง : trzepać trzepać [pl]
 • การออกเสียง : wyorany wyorany [pl]
 • การออกเสียง : mają mają [pl]
 • การออกเสียง : brać brać [pl]
 • การออกเสียง : mówię mówię [pl]
 • การออกเสียง : wyglądać wyglądać [pl]
 • การออกเสียง : wziąłem wziąłem [pl]
 • การออกเสียง : spiętrzyć spiętrzyć [pl]
 • การออกเสียง : myślimy myślimy [pl]
 • การออกเสียง : przemoczyć przemoczyć [pl]
 • การออกเสียง : naciągać naciągać [pl]
 • การออกเสียง : mógł mógł [pl]
 • การออกเสียง : powtórzyć powtórzyć [pl]
 • การออกเสียง : rozłupać rozłupać [pl]
 • การออกเสียง : studiuję studiuję [pl]
 • การออกเสียง : odwdzięczyć odwdzięczyć [pl]
 • การออกเสียง : nadąć się nadąć się [pl]
 • การออกเสียง : grzmotnąć grzmotnąć [pl]
 • การออกเสียง : rozkazywać rozkazywać [pl]
 • การออกเสียง : rugać rugać [pl]
 • การออกเสียง : odczasownikowy odczasownikowy [pl]
 • การออกเสียง : wiem wiem [pl]
 • การออกเสียง : korygować korygować [pl]
 • การออกเสียง : opiewany opiewany [pl]
 • การออกเสียง : przysługiwać przysługiwać [pl]
 • การออกเสียง : poszczęścić się poszczęścić się [pl]
 • การออกเสียง : chciałbym chciałbym [pl]
 • การออกเสียง : flancować flancować [pl]
 • การออกเสียง : zacząć zacząć [pl]
 • การออกเสียง : wracaj wracaj [pl]
 • การออกเสียง : grzechotać grzechotać [pl]
 • การออกเสียง : przestań przestań [pl]
 • การออกเสียง : zagrzebany zagrzebany [pl]
 • การออกเสียง : przedrzeć się przedrzeć się [pl]
 • การออกเสียง : sprawować się sprawować się [pl]
 • การออกเสียง : bać się bać się [pl]
 • การออกเสียง : nażreć się nażreć się [pl]
 • การออกเสียง : dowiadywać się dowiadywać się [pl]
 • การออกเสียง : byli byli [cs]
 • การออกเสียง : przemywać przemywać [pl]
 • การออกเสียง : zmitrężyć zmitrężyć [pl]
 • การออกเสียง : wyprzedzać wyprzedzać [pl]
 • การออกเสียง : koncentrować się koncentrować się [pl]
 • การออกเสียง : rozchmurzyć rozchmurzyć [pl]
 • การออกเสียง : przyzwalać przyzwalać [pl]
 • การออกเสียง : wiedziony wiedziony [pl]
 • การออกเสียง : skrzypnąć skrzypnąć [pl]
 • การออกเสียง : wymanewrować wymanewrować [pl]
 • การออกเสียง : zzuwać zzuwać [pl]
 • การออกเสียง : zawalić się zawalić się [pl]
 • การออกเสียง : zeszkliwić zeszkliwić [pl]
 • การออกเสียง : podsmażyć się podsmażyć się [pl]
 • การออกเสียง : wyniosłość wyniosłość [pl]
 • การออกเสียง : mogli mogli [pl]
 • การออกเสียง : ziewać ziewać [pl]
 • การออกเสียง : wstawać wstawać [pl]
 • การออกเสียง : wparować wparować [pl]
 • การออกเสียง : rozkoszować się rozkoszować się [pl]
 • การออกเสียง : ukrywać ukrywać [pl]
 • การออกเสียง : pierdolić pierdolić [pl]
 • การออกเสียง : kocham kocham [pl]
 • การออกเสียง : wychylać wychylać [pl]
 • การออกเสียง : zwilgotnieć zwilgotnieć [pl]
 • การออกเสียง : kleić kleić [pl]
 • การออกเสียง : wejść wejść [pl]
 • การออกเสียง : przeżegnać się przeżegnać się [pl]
 • การออกเสียง : skonstatować skonstatować [pl]
 • การออกเสียง : ruszaj ruszaj [pl]
 • การออกเสียง : chlap chlap [cs]
 • การออกเสียง : utrudzony utrudzony [pl]
 • การออกเสียง : przechwalać się przechwalać się [pl]
 • การออกเสียง : odpowiadać odpowiadać [pl]
 • การออกเสียง : zaręczeni zaręczeni [pl]
 • การออกเสียง : sprowokowany sprowokowany [pl]
 • การออกเสียง : nudzić się nudzić się [pl]
 • การออกเสียง : odstawić się odstawić się [pl]
 • การออกเสียง : udobruchać się udobruchać się [pl]
 • การออกเสียง : pozyskiwać pozyskiwać [pl]
 • การออกเสียง : broczyć broczyć [pl]
 • การออกเสียง : pomówmy pomówmy [pl]
 • การออกเสียง : pij pij [tlh]
 • การออกเสียง : ukręcić ukręcić [pl]
 • การออกเสียง : mrożący mrożący [pl]
 • การออกเสียง : mieć mieć [pl]
 • การออกเสียง : celować celować [pl]
 • การออกเสียง : będę będę [pl]
 • การออกเสียง : oczekiwać oczekiwać [pl]
 • การออกเสียง : wyrzygać wyrzygać [pl]
 • การออกเสียง : wypróchnieć wypróchnieć [pl]
 • การออกเสียง : dokucza dokucza [pl]
 • การออกเสียง : prześlizgnąć się prześlizgnąć się [pl]