หมวดหมู่:

czasownik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงczasownik

 • การออกเสียง : (my) ukończylibyśmy (my) ukończylibyśmy [pl]
 • การออกเสียง : (one) ukończyłyby (one) ukończyłyby [pl]
 • การออกเสียง : (ty) pojechałaś (ty) pojechałaś [pl]
 • การออกเสียง : (ty) ukończyłbyś (ty) ukończyłbyś [pl]
 • การออกเสียง : (wulgarnie) przypierdolić (wulgarnie) przypierdolić [pl]
 • การออกเสียง : abdykuje abdykuje [pl]
 • การออกเสียง : administrujemy administrujemy [pl]
 • การออกเสียง : admirować admirować [pl]
 • การออกเสียง : adorować adorować [pl]
 • การออกเสียง : adorowana adorowana [pl]
 • การออกเสียง : adresować adresować [pl]
 • การออกเสียง : afirmować afirmować [pl]
 • การออกเสียง : afiszować się afiszować się [pl]
 • การออกเสียง : akceptować akceptować [pl]
 • การออกเสียง : akomodować się akomodować się [pl]
 • การออกเสียง : akomodujemy się akomodujemy się [pl]
 • การออกเสียง : aktualizowana aktualizowana [pl]
 • การออกเสียง : aktywowany aktywowany [pl]
 • การออกเสียง : ambarasować ambarasować [pl]
 • การออกเสียง : ambasadorować ambasadorować [pl]
 • การออกเสียง : amerykanizować amerykanizować [pl]
 • การออกเสียง : amnestionować amnestionować [pl]
 • การออกเสียง : amnestiować amnestiować [pl]
 • การออกเสียง : amortyzować amortyzować [pl]
 • การออกเสียง : amortyzując amortyzując [pl]
 • การออกเสียง : amputować amputować [pl]
 • การออกเสียง : amputowana amputowana [pl]
 • การออกเสียง : amputowany amputowany [pl]
 • การออกเสียง : anagramować anagramować [pl]
 • การออกเสียง : analizowały analizowały [pl]
 • การออกเสียง : aneksować aneksować [pl]
 • การออกเสียง : anektować anektować [pl]
 • การออกเสียง : anglezować anglezować [pl]
 • การออกเสียง : anihilować anihilować [pl]
 • การออกเสียง : animalizować animalizować [pl]
 • การออกเสียง : animizować animizować [pl]
 • การออกเสียง : animować animować [pl]
 • การออกเสียง : ankietować ankietować [pl]
 • การออกเสียง : ankietyzować ankietyzować [pl]
 • การออกเสียง : ankrować ankrować [pl]
 • การออกเสียง : anodować anodować [pl]
 • การออกเสียง : anodyzować anodyzować [pl]
 • การออกเสียง : anonimizować anonimizować [pl]
 • การออกเสียง : anonsować anonsować [pl]
 • การออกเสียง : antagonizować antagonizować [pl]
 • การออกเสียง : antycypowano antycypowano [pl]
 • การออกเสียง : antydatować antydatować [pl]
 • การออกเสียง : apelować apelować [pl]
 • การออกเสียง : apelujemy apelujemy [pl]
 • การออกเสียง : aplikować aplikować [pl]
 • การออกเสียง : aportować aportować [pl]
 • การออกเสียง : aprobować aprobować [pl]
 • การออกเสียง : aprobując aprobując [pl]
 • การออกเสียง : aprobujący aprobujący [pl]
 • การออกเสียง : aprowizować aprowizować [pl]
 • การออกเสียง : aranżować aranżować [pl]
 • การออกเสียง : aresztuje aresztuje [pl]
 • การออกเสียง : argumentować argumentować [pl]
 • การออกเสียง : aromatyzować aromatyzować [pl]
 • การออกเสียง : artykułować artykułować [pl]
 • การออกเสียง : asekurować asekurować [pl]
 • การออกเสียง : asekurować się asekurować się [pl]
 • การออกเสียง : asygnować asygnować [pl]
 • การออกเสียง : asymilować się asymilować się [pl]
 • การออกเสียง : asystujący asystujący [pl]
 • การออกเสียง : atakować atakować [pl]
 • การออกเสียง : automatyzowany automatyzowany [pl]
 • การออกเสียง : autoryzował autoryzował [pl]
 • การออกเสียง : awansować awansować [pl]
 • การออกเสียง : awanturować się awanturować się [pl]
 • การออกเสียง : awizować awizować [pl]
 • การออกเสียง : babrać się babrać się [pl]
 • การออกเสียง : bać się bać się [pl]
 • การออกเสียง : bacząc bacząc [pl]
 • การออกเสียง : baczyć baczyć [pl]
 • การออกเสียง : baczyliśmy baczyliśmy [pl]
 • การออกเสียง : bądź bądź [pl]
 • การออกเสียง : Bądź! Bądź! [pl]
 • การออกเสียง : bądźcie bądźcie [pl]
 • การออกเสียง : bądźmy bądźmy [pl]
 • การออกเสียง : bagatelizować bagatelizować [pl]
 • การออกเสียง : baj baj [cs]
 • การออกเสียง : bajać bajać [pl]
 • การออกเสียง : bajcować bajcować [pl]
 • การออกเสียง : bajdurzyć bajdurzyć [pl]
 • การออกเสียง : bajzlować bajzlować [pl]
 • การออกเสียง : bąkać bąkać [pl]
 • การออกเสียง : bąkający bąkający [pl]
 • การออกเสียง : baliście się baliście się [pl]
 • การออกเสียง : balować balować [pl]
 • การออกเสียง : bała się bała się [pl]
 • การออกเสียง : bałaganić bałaganić [pl]
 • การออกเสียง : bałam się bałam się [pl]
 • การออกเสียง : bałem się bałem się [pl]
 • การออกเสียง : batożyć batożyć [pl]
 • การออกเสียง : baw się baw się [pl]
 • การออกเสียง : bawi się bawi się [pl]
 • การออกเสียง : bawią się bawią się [pl]
 • การออกเสียง : bawiąc bawiąc [pl]
 • การออกเสียง : bawiące się bawiące się [pl]