หมวดหมู่:

czasownik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงczasownik

 • การออกเสียง : je
  je [fr]
 • การออกเสียง : Dziękuję
  Dziękuję [pl]
 • การออกเสียง : Kocham cię
  Kocham cię [pl]
 • การออกเสียง : Przepraszam
  Przepraszam [pl]
 • การออกเสียง : Przemyśl
  Przemyśl [pl]
 • การออกเสียง : miele
  miele [it]
 • การออกเสียง : wie
  wie [de]
 • การออกเสียง : proszę
  proszę [pl]
 • การออกเสียง : wrzeszcz
  wrzeszcz [pl]
 • การออกเสียง : dzięki
  dzięki [pl]
 • การออกเสียง : chcę
  chcę [pl]
 • การออกเสียง : spierdalaj
  spierdalaj [pl]
 • การออกเสียง : związać
  związać [pl]
 • การออกเสียง : jestem
  jestem [pl]
 • การออกเสียง : są
  [pl]
 • การออกเสียง : wykrwawić się
  wykrwawić się [pl]
 • การออกเสียง : chcesz
  chcesz [pl]
 • การออกเสียง : mówisz
  mówisz [pl]
 • การออกเสียง : jem
  jem [en]
 • การออกเสียง : zachłystywać się
  zachłystywać się [pl]
 • การออกเสียง : uczę
  uczę [pl]
 • การออกเสียง : lata
  lata [es]
 • การออกเสียง : mówić
  mówić [pl]
 • การออกเสียง : jesteś
  jesteś [pl]
 • การออกเสียง : chcieć
  chcieć [pl]
 • การออกเสียง : pierdolę
  pierdolę [pl]
 • การออกเสียง : monitorowany
  monitorowany [pl]
 • การออกเสียง : lubi
  lubi [pl]
 • การออกเสียง : zabić
  zabić [pl]
 • การออกเสียง : piję
  piję [pl]
 • การออกเสียง : wiedzieć
  wiedzieć [pl]
 • การออกเสียง : ścięta
  ścięta [pl]
 • การออกเสียง : wzniesiono
  wzniesiono [pl]
 • การออกเสียง : Kopie
  Kopie [de]
 • การออกเสียง : PAL
  PAL [pl]
 • การออกเสียง : struchleliśmy
  struchleliśmy [pl]
 • การออกเสียง : jest
  jest [en]
 • การออกเสียง : trzasnąć
  trzasnąć [pl]
 • การออกเสียง : zapolować
  zapolować [pl]
 • การออกเสียง : uwielbiać
  uwielbiać [pl]
 • การออกเสียง : móc
  móc [pl]
 • การออกเสียง : mam
  mam [cy]
 • การออกเสียง : pozdrawiam
  pozdrawiam [pl]
 • การออกเสียง : urwie
  urwie [pl]
 • การออกเสียง : jeść
  jeść [pl]
 • การออกเสียง : mija
  mija [es]
 • การออกเสียง : trząść się
  trząść się [pl]
 • การออกเสียง : spersonifikować
  spersonifikować [pl]
 • การออกเสียง : pieprzyć
  pieprzyć [pl]
 • การออกเสียง : wstawać
  wstawać [pl]
 • การออกเสียง : haftować
  haftować [pl]
 • การออกเสียง : podrywać
  podrywać [pl]
 • การออกเสียง : pierdolić
  pierdolić [pl]
 • การออกเสียง : wyretuszować
  wyretuszować [pl]
 • การออกเสียง : zbezczeszczony
  zbezczeszczony [pl]
 • การออกเสียง : odgryzać się
  odgryzać się [pl]
 • การออกเสียง : pozłocić
  pozłocić [pl]
 • การออกเสียง : kojarząc
  kojarząc [pl]
 • การออกเสียง : wykasować
  wykasować [pl]
 • การออกเสียง : wygramolić się
  wygramolić się [pl]
 • การออกเสียง : czytać
  czytać [pl]
 • การออกเสียง : zatrzymywać
  zatrzymywać [pl]
 • การออกเสียง : rozniecać
  rozniecać [pl]
 • การออกเสียง : kupić
  kupić [pl]
 • การออกเสียง : mówię
  mówię [pl]
 • การออกเสียง : przycupnąć
  przycupnąć [pl]
 • การออกเสียง : wykradziony
  wykradziony [pl]
 • การออกเสียง : powtórzyć
  powtórzyć [pl]
 • การออกเสียง : spartaczyć
  spartaczyć [pl]
 • การออกเสียง : chciałbym
  chciałbym [pl]
 • การออกเสียง : przemyśliwać
  przemyśliwać [pl]
 • การออกเสียง : urozmaicać
  urozmaicać [pl]
 • การออกเสียง : mają
  mają [pl]
 • การออกเสียง : nudzić się
  nudzić się [pl]
 • การออกเสียง : zajarać
  zajarać [pl]
 • การออกเสียง : zdyskwalifikować
  zdyskwalifikować [pl]
 • การออกเสียง : możesz
  możesz [pl]
 • การออกเสียง : słuchać
  słuchać [pl]
 • การออกเสียง : spienić się
  spienić się [pl]
 • การออกเสียง : musicie
  musicie [pl]
 • การออกเสียง : Doda
  Doda [hi]
 • การออกเสียง : popchnąć
  popchnąć [pl]
 • การออกเสียง : odpieprzyć się
  odpieprzyć się [pl]
 • การออกเสียง : mówi
  mówi [pl]
 • การออกเสียง : studiuję
  studiuję [pl]
 • การออกเสียง : klikać
  klikać [pl]
 • การออกเสียง : wygasnąć
  wygasnąć [pl]
 • การออกเสียง : mógł
  mógł [pl]
 • การออกเสียง : opalać
  opalać [pl]
 • การออกเสียง : wyłgać się
  wyłgać się [pl]
 • การออกเสียง : rozpościerać
  rozpościerać [pl]
 • การออกเสียง : wędzone
  wędzone [pl]
 • การออกเสียง : wiem
  wiem [pl]
 • การออกเสียง : brać
  brać [pl]
 • การออกเสียง : musi
  musi [pl]
 • การออกเสียง : wzniecić
  wzniecić [pl]
 • การออกเสียง : kocham
  kocham [pl]
 • การออกเสียง : udobruchać
  udobruchać [pl]
 • การออกเสียง : zrobiłaś
  zrobiłaś [pl]
 • การออกเสียง : niezauważone
  niezauważone [pl]