หมวดหมู่:

czasownik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงczasownik

 • การออกเสียง : je je [fr]
 • การออกเสียง : Dziękuję Dziękuję [pl]
 • การออกเสียง : Kocham cię Kocham cię [pl]
 • การออกเสียง : Przepraszam Przepraszam [pl]
 • การออกเสียง : Przemyśl Przemyśl [pl]
 • การออกเสียง : miele miele [it]
 • การออกเสียง : wie wie [de]
 • การออกเสียง : proszę proszę [pl]
 • การออกเสียง : wrzeszcz wrzeszcz [pl]
 • การออกเสียง : dzięki dzięki [pl]
 • การออกเสียง : chcę chcę [pl]
 • การออกเสียง : spierdalaj spierdalaj [pl]
 • การออกเสียง : związać związać [pl]
 • การออกเสียง : jestem jestem [pl]
 • การออกเสียง : wykrwawić się wykrwawić się [pl]
 • การออกเสียง : są [pl]
 • การออกเสียง : mówisz mówisz [pl]
 • การออกเสียง : chcesz chcesz [pl]
 • การออกเสียง : jem jem [en]
 • การออกเสียง : zachłystywać się zachłystywać się [pl]
 • การออกเสียง : uczę uczę [pl]
 • การออกเสียง : mówić mówić [pl]
 • การออกเสียง : lata lata [es]
 • การออกเสียง : monitorowany monitorowany [pl]
 • การออกเสียง : pierdolę pierdolę [pl]
 • การออกเสียง : chcieć chcieć [pl]
 • การออกเสียง : jesteś jesteś [pl]
 • การออกเสียง : lubi lubi [pl]
 • การออกเสียง : zabić zabić [pl]
 • การออกเสียง : piję piję [pl]
 • การออกเสียง : wiedzieć wiedzieć [pl]
 • การออกเสียง : ścięta ścięta [pl]
 • การออกเสียง : wzniesiono wzniesiono [pl]
 • การออกเสียง : Kopie Kopie [de]
 • การออกเสียง : struchleliśmy struchleliśmy [pl]
 • การออกเสียง : PAL PAL [pl]
 • การออกเสียง : trzasnąć trzasnąć [pl]
 • การออกเสียง : zapolować zapolować [pl]
 • การออกเสียง : jest jest [en]
 • การออกเสียง : uwielbiać uwielbiać [pl]
 • การออกเสียง : móc móc [pl]
 • การออกเสียง : mam mam [cy]
 • การออกเสียง : pozdrawiam pozdrawiam [pl]
 • การออกเสียง : urwie urwie [pl]
 • การออกเสียง : jeść jeść [pl]
 • การออกเสียง : trząść się trząść się [pl]
 • การออกเสียง : spersonifikować spersonifikować [pl]
 • การออกเสียง : haftować haftować [pl]
 • การออกเสียง : pieprzyć pieprzyć [pl]
 • การออกเสียง : mija mija [es]
 • การออกเสียง : wstawać wstawać [pl]
 • การออกเสียง : podrywać podrywać [pl]
 • การออกเสียง : wyretuszować wyretuszować [pl]
 • การออกเสียง : zbezczeszczony zbezczeszczony [pl]
 • การออกเสียง : odgryzać się odgryzać się [pl]
 • การออกเสียง : pozłocić pozłocić [pl]
 • การออกเสียง : kojarząc kojarząc [pl]
 • การออกเสียง : wykasować wykasować [pl]
 • การออกเสียง : wygramolić się wygramolić się [pl]
 • การออกเสียง : zatrzymywać zatrzymywać [pl]
 • การออกเสียง : pierdolić pierdolić [pl]
 • การออกเสียง : czytać czytać [pl]
 • การออกเสียง : rozniecać rozniecać [pl]
 • การออกเสียง : kupić kupić [pl]
 • การออกเสียง : przycupnąć przycupnąć [pl]
 • การออกเสียง : wykradziony wykradziony [pl]
 • การออกเสียง : spartaczyć spartaczyć [pl]
 • การออกเสียง : mówię mówię [pl]
 • การออกเสียง : przemyśliwać przemyśliwać [pl]
 • การออกเสียง : urozmaicać urozmaicać [pl]
 • การออกเสียง : chciałbym chciałbym [pl]
 • การออกเสียง : zajarać zajarać [pl]
 • การออกเสียง : powtórzyć powtórzyć [pl]
 • การออกเสียง : zdyskwalifikować zdyskwalifikować [pl]
 • การออกเสียง : nudzić się nudzić się [pl]
 • การออกเสียง : możesz możesz [pl]
 • การออกเสียง : mają mają [pl]
 • การออกเสียง : słuchać słuchać [pl]
 • การออกเสียง : spienić się spienić się [pl]
 • การออกเสียง : musicie musicie [pl]
 • การออกเสียง : popchnąć popchnąć [pl]
 • การออกเสียง : Doda Doda [hi]
 • การออกเสียง : odpieprzyć się odpieprzyć się [pl]
 • การออกเสียง : mówi mówi [pl]
 • การออกเสียง : klikać klikać [pl]
 • การออกเสียง : wygasnąć wygasnąć [pl]
 • การออกเสียง : opalać opalać [pl]
 • การออกเสียง : wyłgać się wyłgać się [pl]
 • การออกเสียง : studiuję studiuję [pl]
 • การออกเสียง : mógł mógł [pl]
 • การออกเสียง : rozpościerać rozpościerać [pl]
 • การออกเสียง : wędzone wędzone [pl]
 • การออกเสียง : wzniecić wzniecić [pl]
 • การออกเสียง : musi musi [pl]
 • การออกเสียง : udobruchać udobruchać [pl]
 • การออกเสียง : zrobiłaś zrobiłaś [pl]
 • การออกเสียง : niezauważone niezauważone [pl]
 • การออกเสียง : brać brać [pl]
 • การออกเสียง : napięty napięty [pl]
 • การออกเสียง : wiem wiem [pl]