หมวดหมู่:

czas przyszły

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงczas przyszły

 • การออกเสียง : Doda Doda [hi]
 • การออกเสียง : dostanie dostanie [pl]
 • การออกเสียง : spali spali [cs]
 • การออกเสียง : będzie będzie [pl]
 • การออกเสียง : nie będę nie będę [pl]
 • การออกเสียง : Co zrobię? Co zrobię? [pl]
 • การออกเสียง : prześpią prześpią [pl]
 • การออกเสียง : wyżywią wyżywią [pl]
 • การออกเสียง : pójdę pójdę [pl]
 • การออกเสียง : przysięgną przysięgną [pl]
 • การออกเสียง : pozostanie pozostanie [pl]
 • การออกเสียง : spróbują spróbują [pl]
 • การออกเสียง : spotkamy spotkamy [pl]
 • การออกเสียง : przestaniesz przestaniesz [pl]
 • การออกเสียง : pójdą pójdą [pl]
 • การออกเสียง : będziesz będziesz [pl]
 • การออกเสียง : poprą poprą [pl]
 • การออกเสียง : zrobię zrobię [pl]
 • การออกเสียง : ustanie ustanie [pl]
 • การออกเสียง : wrócę wrócę [pl]
 • การออกเสียง : zginiecie zginiecie [pl]
 • การออกเสียง : rozdepczą rozdepczą [pl]
 • การออกเสียง : podskoczy podskoczy [pl]
 • การออกเสียง : podam podam [pl]
 • การออกเสียง : pojmiemy pojmiemy [pl]
 • การออกเสียง : odszczekacie odszczekacie [pl]
 • การออกเสียง : dasz dasz [pl]
 • การออกเสียง : przeminą przeminą [pl]
 • การออกเสียง : zamordują zamordują [pl]
 • การออกเสียง : przywykniesz przywykniesz [pl]
 • การออกเสียง : zabierzesz się zabierzesz się [pl]
 • การออกเสียง : pogadamy pogadamy [pl]
 • การออกเสียง : osika osika [cs]
 • การออกเสียง : Obejdzie się! Obejdzie się! [pl]
 • การออกเสียง : otworzysz otworzysz [pl]
 • การออกเสียง : zawieje zawieje [pl]
 • การออกเสียง : wyląduje wyląduje [pl]
 • การออกเสียง : Będzie mi ciebie brak. Będzie mi ciebie brak. [pl]
 • การออกเสียง : zasiądę zasiądę [pl]
 • การออกเสียง : wzrosną wzrosną [pl]
 • การออกเสียง : unikniesz unikniesz [pl]
 • การออกเสียง : poharaczesz poharaczesz [pl]
 • การออกเสียง : zamieszka zamieszka [pl]
 • การออกเสียง : porwie porwie [pl]
 • การออกเสียง : przymierzę przymierzę [pl]
 • การออกเสียง : pozostaną pozostaną [pl]
 • การออกเสียง : zostaną zostaną [pl]
 • การออกเสียง : Ujdzie mu to na sucho Ujdzie mu to na sucho [pl]
 • การออกเสียง : wyzdrowiejesz wyzdrowiejesz [pl]
 • การออกเสียง : wyjmiemy wyjmiemy [pl]
 • การออกเสียง : obudzisz obudzisz [pl]
 • การออกเสียง : zdmuchną zdmuchną [pl]
 • การออกเสียง : pozwę pozwę [pl]
 • การออกเสียง : To ujdzie w tłoku To ujdzie w tłoku [pl]
 • การออกเสียง : wybiorą wybiorą [pl]
 • การออกเสียง : sfabrykujemy sfabrykujemy [pl]
 • การออกเสียง : obejdzie się obejdzie się [pl]
 • การออกเสียง : poddamy poddamy [pl]
 • การออกเสียง : stargasz stargasz [pl]
 • การออกเสียง : wypijemy wypijemy [pl]
 • การออกเสียง : zaciągnę zaciągnę [pl]
 • การออกเสียง : uwierzysz uwierzysz [pl]
 • การออกเสียง : obali obali [sl]
 • การออกเสียง : (Ja) będę stał (Ja) będę stał [pl]
 • การออกเสียง : zadrzesz zadrzesz [pl]
 • การออกเสียง : Pożyjemy, zobaczymy Pożyjemy, zobaczymy [pl]
 • การออกเสียง : złapią złapią [pl]
 • การออกเสียง : poczytam poczytam [pl]
 • การออกเสียง : Odeprzemy ich siłą. Odeprzemy ich siłą. [pl]
 • การออกเสียง : poleci poleci [pl]
 • การออกเสียง : (On) będzie stał (On) będzie stał [pl]
 • การออกเสียง : odrzucisz odrzucisz [pl]
 • การออกเสียง : usłyszycie usłyszycie [pl]
 • การออกเสียง : powiesz mi powiesz mi [pl]
 • การออกเสียง : sprawię sprawię [pl]
 • การออกเสียง : (On/ona/ono/to) dojedzie (On/ona/ono/to) dojedzie [pl]
 • การออกเสียง : (Ty) będziesz stał (Ty) będziesz stał [pl]
 • การออกเสียง : wyssą wyssą [pl]
 • การออกเสียง : zobaczymy zobaczymy [pl]
 • การออกเสียง : najemy się najemy się [pl]
 • การออกเสียง : ściemni się ściemni się [pl]
 • การออกเสียง : wyższe - wyssie wyższe - wyssie [pl]
 • การออกเสียง : w prawie/ wprawię w prawie/ wprawię [pl]
 • การออกเสียง : znajdziesz znajdziesz [pl]
 • การออกเสียง : nadzieję nadzieję [pl]
 • การออกเสียง : podwoi się podwoi się [pl]
 • การออกเสียง : oddadzą oddadzą [pl]
 • การออกเสียง : osiągniecie osiągniecie [pl]
 • การออกเสียง : (Wy) będziecie stali (Wy) będziecie stali [pl]
 • การออกเสียง : bądźmy bądźmy [pl]
 • การออกเสียง : przyjechała przyjechała [pl]
 • การออกเสียง : uparły się uparły się [pl]
 • การออกเสียง : zacznę zacznę [pl]
 • การออกเสียง : zadzwoni zadzwoni [pl]
 • การออกเสียง : (Ona) będzie stała (Ona) będzie stała [pl]
 • การออกเสียง : kupimy kupimy [pl]
 • การออกเสียง : zajmie zajmie [pl]
 • การออกเสียง : (Ty) będziesz stała (Ty) będziesz stała [pl]
 • การออกเสียง : (Ja) dojadę (Ja) dojadę [pl]
 • การออกเสียง : zrobi zrobi [pl]