หมวดหมู่:

czas przeszły

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงczas przeszły

 • การออกเสียง : zrobiłaś zrobiłaś [pl]
 • การออกเสียง : mógł mógł [pl]
 • การออกเสียง : mogli mogli [pl]
 • การออกเสียง : Dybała Dybała [pl]
 • การออกเสียง : włożyliśmy włożyliśmy [pl]
 • การออกเสียง : wchodziła wchodziła [pl]
 • การออกเสียง : wiedziałem wiedziałem [pl]
 • การออกเสียง : rzucił rzucił [pl]
 • การออกเสียง : przyszedł przyszedł [pl]
 • การออกเสียง : musiała musiała [pl]
 • การออกเสียง : przeżył przeżył [pl]
 • การออกเสียง : próbował próbował [pl]
 • การออกเสียง : wiódł wiódł [pl]
 • การออกเสียง : obiecaliśmy obiecaliśmy [pl]
 • การออกเสียง : pozostały pozostały [pl]
 • การออกเสียง : uprzedzałem uprzedzałem [pl]
 • การออกเสียง : był był [pl]
 • การออกเสียง : mieli mieli [fi]
 • การออกเสียง : osłupiała osłupiała [pl]
 • การออกเสียง : odziedziczył odziedziczył [pl]
 • การออกเสียง : zafrapowała zafrapowała [pl]
 • การออกเสียง : zostały zostały [pl]
 • การออกเสียง : pobledli pobledli [pl]
 • การออกเสียง : utrudniał utrudniał [pl]
 • การออกเสียง : rozmawiali rozmawiali [pl]
 • การออกเสียง : spytałem spytałem [pl]
 • การออกเสียง : rozglądałem się rozglądałem się [pl]
 • การออกเสียง : znalazła znalazła [pl]
 • การออกเสียง : pełła pełła [pl]
 • การออกเสียง : wyładniała wyładniała [pl]
 • การออกเสียง : pochodził pochodził [pl]
 • การออกเสียง : zobaczyłem zobaczyłem [pl]
 • การออกเสียง : byłyście byłyście [pl]
 • การออกเสียง : nagrano nagrano [pl]
 • การออกเสียง : współpracował współpracował [pl]
 • การออกเสียง : była była [pl]
 • การออกเสียง : wszedł wszedł [pl]
 • การออกเสียง : wywołała wywołała [pl]
 • การออกเสียง : dopadli dopadli [sk]
 • การออกเสียง : powiadomiłeś powiadomiłeś [pl]
 • การออกเสียง : śpiewał śpiewał [pl]
 • การออกเสียง : chrzęścił chrzęścił [pl]
 • การออกเสียง : obrosły obrosły [pl]
 • การออกเสียง : usłyszałeś usłyszałeś [pl]
 • การออกเสียง : wybraliśmy wybraliśmy [pl]
 • การออกเสียง : zbiegliście się zbiegliście się [pl]
 • การออกเสียง : bili bili [pt]
 • การออกเสียง : wymógł wymógł [pl]
 • การออกเสียง : było było [pl]
 • การออกเสียง : urodził się urodził się [pl]
 • การออกเสียง : zmodyfikowano zmodyfikowano [pl]
 • การออกเสียง : chciałam chciałam [pl]
 • การออกเสียง : przeciekł przeciekł [pl]
 • การออกเสียง : biegał biegał [pl]
 • การออกเสียง : trafiłeś trafiłeś [pl]
 • การออกเสียง : ogłosiło ogłosiło [pl]
 • การออกเสียง : były były [pl]
 • การออกเสียง : Wiedziałem, na 100% wiedziałem! Wiedziałem, na 100% wiedziałem! [pl]
 • การออกเสียง : wyszła wyszła [pl]
 • การออกเสียง : zawiodłem się zawiodłem się [pl]
 • การออกเสียง : wyrzekł wyrzekł [pl]
 • การออกเสียง : słyszałam słyszałam [pl]
 • การออกเสียง : szła szła [pl]
 • การออกเสียง : pozwoliła pozwoliła [pl]
 • การออกเสียง : znał znał [pl]
 • การออกเสียง : przyznano przyznano [pl]
 • การออกเสียง : maszerował maszerował [pl]
 • การออกเสียง : wzniósł wzniósł [pl]
 • การออกเสียง : mełła mełła [pl]
 • การออกเสียง : Co było, minęło Co było, minęło [pl]
 • การออกเสียง : podnieciły się podnieciły się [pl]
 • การออกเสียง : obżarli się obżarli się [pl]
 • การออกเสียง : udało się udało się [pl]
 • การออกเสียง : jadło jadło [pl]
 • การออกเสียง : została została [pl]
 • การออกเสียง : dostał dostał [pl]
 • การออกเสียง : drżałaś drżałaś [pl]
 • การออกเสียง : zmusił zmusił [pl]
 • การออกเสียง : Dźwigała Dźwigała [pl]
 • การออกเสียง : różnić się różnić się [pl]
 • การออกเสียง : נסענו נסענו [he]
 • การออกเสียง : oglądałem oglądałem [pl]
 • การออกเสียง : zapomniałeś zapomniałeś [pl]
 • การออกเสียง : oburzyła oburzyła [pl]
 • การออกเสียง : uczył uczył [pl]
 • การออกเสียง : zarechotała zarechotała [pl]
 • การออกเสียง : zwieńczyły zwieńczyły [pl]
 • การออกเสียง : raził raził [pl]
 • การออกเสียง : stanąłem stanąłem [pl]
 • การออกเสียง : נסעתם נסעתם [he]
 • การออกเสียง : przyszło przyszło [pl]
 • การออกเสียง : byłaś byłaś [pl]
 • การออกเสียง : powstała powstała [pl]
 • การออกเสียง : znajdował się znajdował się [pl]
 • การออกเสียง : oziębło oziębło [pl]
 • การออกเสียง : emanowała emanowała [pl]
 • การออกเสียง : zagrzmiało zagrzmiało [pl]
 • การออกเสียง : zwinął zwinął [pl]
 • การออกเสียง : skrzepło skrzepło [pl]
 • การออกเสียง : narozrabiał narozrabiał [pl]