หมวดหมู่:

cyfry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcyfry

 • การออกเสียง : cyfry arabskie cyfry arabskie [pl]
 • การออกเสียง : cyfry rzymskie cyfry rzymskie [pl]
 • การออกเสียง : grawerka grawerka [pl]
 • การออกเสียง : jedynki jedynki [pl]
 • การออกเสียง : liczba całkowita liczba całkowita [pl]
 • การออกเสียง : liczba kardynalna liczba kardynalna [pl]
 • การออกเสียง : liczba naturalna liczba naturalna [pl]
 • การออกเสียง : liczba porządkowa liczba porządkowa [pl]
 • การออกเสียง : liczba urojona liczba urojona [pl]
 • การออกเสียง : liczba wymierna liczba wymierna [pl]
 • การออกเสียง : liczba zespolona liczba zespolona [pl]
 • การออกเสียง : liczbę liczbę [pl]
 • การออกเสียง : wstukiwać wstukiwać [pl]