หมวดหมู่:

cursivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcursivo

  • การออกเสียง : cursivo cursivo [pt]