• การออกเสียงคำว่า esternocleidomastoideo esternocleidomastoideo [es]
 • การออกเสียงคำว่า cheville cheville [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cráneo cráneo [es]
 • การออกเสียงคำว่า cara cara [es]
 • การออกเสียงคำว่า Canas Canas [pt]
 • การออกเสียงคำว่า papilas gustativas papilas gustativas [es]
 • การออกเสียงคำว่า ушки ушки [ru]
 • การออกเสียงคำว่า tórax tórax [es]
 • การออกเสียงคำว่า tabs tabs [en]
 • การออกเสียงคำว่า flange flange [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Taille Taille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า poronga poronga [es]
 • การออกเสียงคำว่า coagulo coagulo [it]
 • การออกเสียงคำว่า Rippe Rippe [de]
 • การออกเสียงคำว่า muñeca muñeca [es]