หมวดหมู่:

családnév

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcsaládnév

 • การออกเสียง : Horn Horn [en]
 • การออกเสียง : Eötvös Eötvös [hu]
 • การออกเสียง : Lukács Lukács [de]
 • การออกเสียง : Rákóczi Rákóczi [hu]
 • การออกเสียง : Papp Papp [hu]
 • การออกเสียง : Szilágyi Szilágyi [hu]
 • การออกเสียง : Kuster Kuster [de]
 • การออกเสียง : Balogh Balogh [hu]
 • การออกเสียง : Rácz Rácz [hu]
 • การออกเสียง : Ady Ady [hu]
 • การออกเสียง : Kodály Kodály [hu]
 • การออกเสียง : Deák Deák [hu]
 • การออกเสียง : Károlyi Károlyi [hu]
 • การออกเสียง : mészáros mészáros [hu]
 • การออกเสียง : Hunyadi Hunyadi [hu]
 • การออกเสียง : Boserup Boserup [da]
 • การออกเสียง : Andrássy Andrássy [hu]
 • การออกเสียง : Vörösmarty Vörösmarty [hu]
 • การออกเสียง : Móricz Móricz [hu]
 • การออกเสียง : Zrínyi Zrínyi [hu]
 • การออกเสียง : soltész soltész [hu]
 • การออกเสียง : Jókai Jókai [hu]
 • การออกเสียง : Kádár Kádár [hu]
 • การออกเสียง : Bartók Bartók [hu]
 • การออกเสียง : Dózsa Dózsa [hu]
 • การออกเสียง : Pázmány Pázmány [hu]
 • การออกเสียง : Madách Madách [hu]
 • การออกเสียง : Kulcsár Kulcsár [hu]
 • การออกเสียง : Gál Gál [hu]
 • การออกเสียง : Medgyessy Medgyessy [hu]