หมวดหมู่:

creatividad

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcreatividad

  • การออกเสียง : poiético poiético [es]
  • การออกเสียง : tinción tinción [es]