หมวดหมู่:

County

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCounty

 • การออกเสียง : Aberdeenshire Aberdeenshire [en]
 • การออกเสียง : Alleghany Alleghany [en]
 • การออกเสียง : Allegheny County Allegheny County [en]
 • การออกเสียง : Amherst Amherst [en]
 • การออกเสียง : An Cabhán An Cabhán [ga]
 • การออกเสียง : An Iarmhí An Iarmhí [ga]
 • การออกเสียง : An Longfort An Longfort [ga]
 • การออกเสียง : An Mhí An Mhí [ga]
 • การออกเสียง : Androscoggin Androscoggin [en]
 • การออกเสียง : Appomattox Appomattox [en]
 • การออกเสียง : Arapaho Arapaho [hu]
 • การออกเสียง : Ard Mhacha Ard Mhacha [ga]
 • การออกเสียง : Arlington Arlington [en]
 • การออกเสียง : Aroostook Aroostook [en]
 • การออกเสียง : Ashtabula Ashtabula [en]
 • การออกเสียง : Augusta Augusta [en]
 • การออกเสียง : Banffshire Banffshire [en]
 • การออกเสียง : Barsetshire Barsetshire [en]
 • การออกเสียง : bath bath [en]
 • การออกเสียง : Bedford Bedford [en]
 • การออกเสียง : Berkshire Berkshire [en]
 • การออกเสียง : Berwickshire Berwickshire [en]
 • การออกเสียง : Blaenau Gwent Blaenau Gwent [cy]
 • การออกเสียง : bland bland [en]
 • การออกเสียง : Botetourt Botetourt [en]
 • การออกเสียง : Bridgend Bridgend [en]
 • การออกเสียง : Broward Broward [en]
 • การออกเสียง : Brunswick Brunswick [en]
 • การออกเสียง : Buchanan Buchanan [sco]
 • การออกเสียง : Buckingham Buckingham [en]
 • การออกเสียง : Buteshire Buteshire [en]
 • การออกเสียง : Caerphilly Caerphilly [en]
 • การออกเสียง : Campbell Campbell [en]
 • การออกเสียง : Cardiganshire Cardiganshire [en]
 • การออกเสียง : Carmarthenshire Carmarthenshire [en]
 • การออกเสียง : Caroline Caroline [en]
 • การออกเสียง : Carroll Carroll [en]
 • การออกเสียง : cattaraugus cattaraugus [en]
 • การออกเสียง : Ceredigion Ceredigion [cy]
 • การออกเสียง : Charles City Charles City [en]
 • การออกเสียง : Charlotte Charlotte [en]
 • การออกเสียง : Chemung Chemung [en]
 • การออกเสียง : Chenango Chenango [en]
 • การออกเสียง : Cheshire Cheshire [en]
 • การออกเสียง : Chesterfield Chesterfield [en]
 • การออกเสียง : Chittenden Chittenden [en]
 • การออกเสียง : Chontae Mhaigh Eo Chontae Mhaigh Eo [ga]
 • การออกเสียง : Cill Dara Cill Dara [ga]
 • การออกเสียง : Clare Clare [en]
 • การออกเสียง : Clarke Clarke [en]
 • การออกเสียง : Contae an Chabháin Contae an Chabháin [ga]
 • การออกเสียง : Contae an Chláir Contae an Chláir [ga]
 • การออกเสียง : Contae an Dúin Contae an Dúin [ga]
 • การออกเสียง : Contae an Longfoirt Contae an Longfoirt [ga]
 • การออกเสียง : Contae Aontroma Contae Aontroma [ga]
 • การออกเสียง : Contae Ard Mhacha Contae Ard Mhacha [ga]
 • การออกเสียง : Contae Átha Cliath Contae Átha Cliath [ga]
 • การออกเสียง : Contae Cheatharlach Contae Cheatharlach [ga]
 • การออกเสียง : Contae Chiarraí Contae Chiarraí [ga]
 • การออกเสียง : Contae Chill Chainnigh Contae Chill Chainnigh [ga]
 • การออกเสียง : Contae Chill Dara Contae Chill Dara [ga]
 • การออกเสียง : Contae Chill Mhantáin Contae Chill Mhantáin [ga]
 • การออกเสียง : Contae Chorcaí Contae Chorcaí [ga]
 • การออกเสียง : Contae Dhoire Contae Dhoire [ga]
 • การออกเสียง : Contae Dhún na nGall Contae Dhún na nGall [ga]
 • การออกเสียง : Contae Fhear Manach Contae Fhear Manach [ga]
 • การออกเสียง : Contae Laoise Contae Laoise [ga]
 • การออกเสียง : Contae Liatroma Contae Liatroma [ga]
 • การออกเสียง : Contae Loch Garman Contae Loch Garman [ga]
 • การออกเสียง : Contae Lú Contae Lú [ga]
 • การออกเสียง : Contae Luimnigh Contae Luimnigh [ga]
 • การออกเสียง : Contae Mhaigh Eo Contae Mhaigh Eo [ga]
 • การออกเสียง : Contae Mhuineacháin Contae Mhuineacháin [ga]
 • การออกเสียง : Contae na Gaillimhe Contae na Gaillimhe [ga]
 • การออกเสียง : Contae na hIarmhí Contae na hIarmhí [ga]
 • การออกเสียง : Contae na Mí Contae na Mí [ga]
 • การออกเสียง : Contae Phort Láirge Contae Phort Láirge [ga]
 • การออกเสียง : Contae Ros Comáin Contae Ros Comáin [ga]
 • การออกเสียง : Contae Shligigh Contae Shligigh [ga]
 • การออกเสียง : Contae Thiobraid Árann Contae Thiobraid Árann [ga]
 • การออกเสียง : Contae Thír Eoghain Contae Thír Eoghain [ga]
 • การออกเสียง : Contae Uíbh Fhailí Contae Uíbh Fhailí [ga]
 • การออกเสียง : Coshocton Coshocton [en]
 • การออกเสียง : Craig Craig [en]
 • การออกเสียง : culpeper culpeper [en]
 • การออกเสียง : Cumberland Cumberland [en]
 • การออกเสียง : DeKalb County DeKalb County [en]
 • การออกเสียง : Denbighshire Denbighshire [en]
 • การออกเสียง : Devonshire Devonshire [en]
 • การออกเสียง : Dickenson Dickenson [en]
 • การออกเสียง : Dinwiddie Dinwiddie [en]
 • การออกเสียง : Doire Doire [ga]
 • การออกเสียง : Dumfriesshire Dumfriesshire [en]
 • การออกเสียง : Dún na nGall Dún na nGall [ga]
 • การออกเสียง : Dunbartonshire Dunbartonshire [en]
 • การออกเสียง : DuPage County DuPage County [en]
 • การออกเสียง : East Dunbartonshire East Dunbartonshire [en]
 • การออกเสียง : East Lothian East Lothian [en]
 • การออกเสียง : East Riding East Riding [en]
 • การออกเสียง : East Yorkshire East Yorkshire [en]