หมวดหมู่:

country names in Indonesian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcountry names in Indonesian

 • การออกเสียง : Finlandia Finlandia [es]
 • การออกเสียง : Rusia Rusia [es]
 • การออกเสียง : Islandia Islandia [en]
 • การออกเสียง : Norwegia Norwegia [pl]
 • การออกเสียง : spanyol spanyol [hu]
 • การออกเสียง : Rumania Rumania [es]
 • การออกเสียง : Jerman Jerman [ind]
 • การออกเสียง : Polandia Polandia [ind]
 • การออกเสียง : Aljazair Aljazair [ind]
 • การออกเสียง : Republik Rakyat China Republik Rakyat China [ind]
 • การออกเสียง : Perancis Perancis [ind]
 • การออกเสียง : Swedia Swedia [ind]
 • การออกเสียง : Yunani Yunani [ind]
 • บันทึกการออกเสียง : Hongaria Hongaria [ind] รอการออกเสียง