หมวดหมู่:

Counties of Estonia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCounties of Estonia

 • การออกเสียง : Lääne-Virumaa Lääne-Virumaa [et]
 • การออกเสียง : Hiiumaa Hiiumaa [et]
 • การออกเสียง : Saaremaa Saaremaa [et]
 • การออกเสียง : Ida-Virumaa Ida-Virumaa [et]
 • การออกเสียง : Põlvamaa Põlvamaa [et]
 • การออกเสียง : Valgamaa Valgamaa [et]
 • การออกเสียง : Harjumaa Harjumaa [et]
 • การออกเสียง : Jõgevamaa Jõgevamaa [et]
 • การออกเสียง : Läänemaa Läänemaa [et]
 • การออกเสียง : Viljandimaa Viljandimaa [et]
 • การออกเสียง : Tartumaa Tartumaa [et]
 • การออกเสียง : Järvamaa Järvamaa [et]
 • การออกเสียง : Pärnumaa Pärnumaa [et]
 • การออกเสียง : Võrumaa Võrumaa [et]
 • การออกเสียง : Raplamaa Raplamaa [et]