หมวดหมู่:

Counties of Estonia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCounties of Estonia

 • การออกเสียง : Lääne-Virumaa
  Lääne-Virumaa [et]
 • การออกเสียง : Hiiumaa
  Hiiumaa [et]
 • การออกเสียง : Saaremaa
  Saaremaa [et]
 • การออกเสียง : Ida-Virumaa
  Ida-Virumaa [et]
 • การออกเสียง : Põlvamaa
  Põlvamaa [et]
 • การออกเสียง : Valgamaa
  Valgamaa [et]
 • การออกเสียง : Harjumaa
  Harjumaa [et]
 • การออกเสียง : Jõgevamaa
  Jõgevamaa [et]
 • การออกเสียง : Läänemaa
  Läänemaa [et]
 • การออกเสียง : Viljandimaa
  Viljandimaa [et]
 • การออกเสียง : Tartumaa
  Tartumaa [et]
 • การออกเสียง : Järvamaa
  Järvamaa [et]
 • การออกเสียง : Pärnumaa
  Pärnumaa [et]
 • การออกเสียง : Võrumaa
  Võrumaa [et]
 • การออกเสียง : Raplamaa
  Raplamaa [et]