หมวดหมู่:

costellazione

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcostellazione

  • การออกเสียงคำว่า Cassiopeia Cassiopeia [en]
  • การออกเสียงคำว่า auriga auriga [la]
  • การออกเสียงคำว่า Ofiuco Ofiuco [es]