หมวดหมู่:

costellazione

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcostellazione

  • การออกเสียง : Cassiopeia Cassiopeia [en]
  • การออกเสียง : auriga auriga [la]
  • การออกเสียง : Ofiuco Ofiuco [es]