หมวดหมู่:

corazón

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcorazón

  • การออกเสียง : bihotz bihotz [eu]
  • การออกเสียง : cöör cöör [lmo]
  • การออกเสียง : core core [en]
  • การออกเสียง : häerz häerz [lb]
  • บันทึกการออกเสียง : inana inana [rap] รอการออกเสียง
  • การออกเสียง : kè [ht]
  • บันทึกการออกเสียง : mahatu mahatu [rap] รอการออกเสียง