หมวดหมู่:

corasău corasăù

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcorasău corasăù

  • การออกเสียง : coração
    coração [pt]