หมวดหมู่:

contracciones

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcontracciones

 • การออกเสียง : pelo pelo [es]
 • การออกเสียง : al al [es]
 • การออกเสียง : del del [it]
 • การออกเสียง : cola cola [es]
 • การออกเสียง : pela pela [es]
 • การออกเสียง : pola pola [eo]
 • การออกเสียง : PAL PAL [pl]
 • การออกเสียง : he’d’ve he’d’ve [en]
 • การออกเสียง : pelos pelos [pt]
 • การออกเสียง : colo colo [eo]
 • การออกเสียง : tol tol [hu]
 • การออกเสียง : nel nel [it]
 • การออกเสียง : nesi nesi [sw]
 • การออกเสียง : tola tola [pt]
 • การออกเสียง : colos colos [ast]
 • การออกเสียง : polos polos [es]
 • การออกเสียง : peles peles [pt]
 • การออกเสียง : nesto nesto [eo]
 • การออกเสียง : nesti nesti [ast]
 • การออกเสียง : nestos nestos [ast]
 • การออกเสียง : nestes nestes [ast]
 • การออกเสียง : naquel naquel [ast]
 • การออกเสียง : nesta nesta [pt]
 • การออกเสียง : nesos nesos [ast]
 • การออกเสียง : naquello naquello [ast]
 • การออกเสียง : nesa nesa [ast]
 • การออกเสียง : coles coles [ast]
 • การออกเสียง : tolos tolos [pt]
 • การออกเสียง : naquelli naquelli [ast]
 • การออกเสียง : Neso Neso [it]
 • การออกเสียง : naquellos naquellos [ast]
 • การออกเสียง : neses neses [ast]
 • การออกเสียง : toles toles [ast]
 • การออกเสียง : naquella naquella [ast]
 • การออกเสียง : naquelles naquelles [ast]