หมวดหมู่:

contraccións dos pronomes persoais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcontraccións dos pronomes persoais

 • การออกเสียง : mas mas [fr]
 • การออกเสียง : del del [da]
 • การออกเสียง : Cha Cha [ss]
 • การออกเสียง : dela dela [pt]
 • การออกเสียง : delas delas [pt]
 • การออกเสียง : vola vola [cs]
 • การออกเสียง : nel nel [it]
 • การออกเสียง : Llo Llo [gl]
 • การออกเสียง : neles neles [gl]
 • การออกเสียง : cho cho [gl]
 • การออกเสียง : Nola Nola [it]
 • การออกเสียง : nolo nolo [gl]
 • การออกเสียง : llelo llelo [gl]
 • การออกเสียง : llas llas [gl]
 • การออกเสียง : llos llos [gl]
 • การออกเสียง : Nelas Nelas [pt]
 • การออกเสียง : volos volos [gl]
 • การออกเสียง : llelas llelas [gl]
 • การออกเสียง : lla lla [gl]
 • การออกเสียง : nolos nolos [gl]
 • การออกเสียง : llelos llelos [gl]
 • การออกเสียง : nolas nolas [gl]
 • การออกเสียง : llela llela [gl]