หมวดหมู่:

contagious

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcontagious

  • การออกเสียง : gruźlik gruźlik [pl]
  • การออกเสียง : krwotoczna krwotoczna [pl]
  • การออกเสียง : gruźlica gruźlica [pl]
  • การออกเสียง : gruźliczka gruźliczka [pl]
  • การออกเสียง : wąglik wąglik [pl]