หมวดหมู่:

conjugate the French verb voir

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb voir

  • การออกเสียงคำว่า Voir Voir [fr]
  • การออกเสียงคำว่า tu vois tu vois [fr]
  • การออกเสียงคำว่า je vois je vois [fr]
  • การออกเสียงคำว่า vous voyez vous voyez [fr]
  • การออกเสียงคำว่า nous voyons nous voyons [fr]
  • การออกเสียงคำว่า elle voit elle voit [fr]
  • การออกเสียงคำว่า elles voient elles voient [fr]