หมวดหมู่:

conjugate the French verb travailler

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb travailler

  • การออกเสียงคำว่า travailler travailler [fr]
  • การออกเสียงคำว่า travaillons travaillons [fr]
  • การออกเสียงคำว่า Travaillez avec un partenaire Travaillez avec un partenaire [fr]
  • การออกเสียงคำว่า Vous travaillez ici ? Vous travaillez ici ? [fr]
  • การออกเสียงคำว่า Je ne travaille pas Je ne travaille pas [fr]