หมวดหมู่:

conjugate the French verb savoir

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb savoir

  • การออกเสียง : Savoir Savoir [fr]
  • การออกเสียง : tu sais tu sais [fr]
  • การออกเสียง : vous savez vous savez [fr]
  • การออกเสียง : nous savons nous savons [fr]
  • การออกเสียง : j'ai su j'ai su [fr]
  • การออกเสียง : elles savent elles savent [fr]
  • การออกเสียง : elle sait elle sait [fr]