หมวดหมู่:

conjugate the French verb pouvoir

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb pouvoir

 • การออกเสียง : Je peux Je peux [fr]
 • การออกเสียง : pouvoir pouvoir [fr]
 • การออกเสียง : Où puis-je prendre Où puis-je prendre [fr]
 • การออกเสียง : Je n'en peux plus Je n'en peux plus [fr]
 • การออกเสียง : vous pouvez vous pouvez [fr]
 • การออกเสียง : elles peuvent elles peuvent [fr]
 • การออกเสียง : nous pouvons nous pouvons [fr]
 • การออกเสียง : tu peux tu peux [fr]
 • การออกเสียง : Pourrais-je y goûter? Pourrais-je y goûter? [fr]
 • การออกเสียง : puisse puisse [fr]
 • การออกเสียง : puissions puissions [fr]
 • การออกเสียง : elle peut elle peut [fr]
 • การออกเสียง : Je pourrais Je pourrais [fr]
 • การออกเสียง : vous pourriez vous pourriez [fr]
 • การออกเสียง : nous pourrions nous pourrions [fr]