หมวดหมู่:

conjugate the French verb pouvoir

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb pouvoir

 • การออกเสียง : Je peux
  Je peux [fr]
 • การออกเสียง : pouvoir
  pouvoir [fr]
 • การออกเสียง : Où puis-je prendre
  Où puis-je prendre [fr]
 • การออกเสียง : Je n'en peux plus
  Je n'en peux plus [fr]
 • การออกเสียง : vous pouvez
  vous pouvez [fr]
 • การออกเสียง : elles peuvent
  elles peuvent [fr]
 • การออกเสียง : nous pouvons
  nous pouvons [fr]
 • การออกเสียง : tu peux
  tu peux [fr]
 • การออกเสียง : Pourrais-je y goûter?
  Pourrais-je y goûter? [fr]
 • การออกเสียง : puisse
  puisse [fr]
 • การออกเสียง : elle peut
  elle peut [fr]
 • การออกเสียง : puissions
  puissions [fr]
 • การออกเสียง : Je pourrais
  Je pourrais [fr]
 • การออกเสียง : vous pourriez
  vous pourriez [fr]
 • การออกเสียง : nous pourrions
  nous pourrions [fr]