หมวดหมู่:

conjugate the French verb parler

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb parler

 • การออกเสียง : je parle je parle [fr]
 • การออกเสียง : parler parler [fr]
 • การออกเสียง : parlez lentement s'il vous plaît parlez lentement s'il vous plaît [fr]
 • การออกเสียง : tu parles tu parles [fr]
 • การออกเสียง : vous parlez vous parlez [fr]
 • การออกเสียง : nous parlons nous parlons [fr]
 • การออกเสียง : parlez parlez [fr]
 • การออกเสียง : elles parlent elles parlent [fr]
 • การออกเสียง : elle parle elle parle [fr]
 • การออกเสียง : j'ai parlé j'ai parlé [fr]
 • การออกเสียง : parlerai parlerai [fr]
 • การออกเสียง : je parlerai je parlerai [fr]
 • การออกเสียง : elles ont parlé elles ont parlé [fr]
 • การออกเสียง : tu as parlé tu as parlé [fr]
 • การออกเสียง : parlerais parlerais [fr]
 • การออกเสียง : parlais parlais [fr]
 • การออกเสียง : nous avons parlé nous avons parlé [fr]
 • การออกเสียง : vous avez parlé vous avez parlé [fr]