หมวดหมู่:

conjugate the French verb boire

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb boire

  • การออกเสียง : boire boire [fr]
  • การออกเสียง : tu bois tu bois [fr]
  • การออกเสียง : vous buvez vous buvez [fr]
  • การออกเสียง : Ils ont bu Ils ont bu [fr]
  • การออกเสียง : nous buvons nous buvons [fr]
  • การออกเสียง : elles boivent elles boivent [fr]
  • การออกเสียง : elle boit elle boit [fr]
  • การออกเสียง : J'ai trop bu J'ai trop bu [fr]
  • การออกเสียง : je bois je bois [fr]