หมวดหมู่:

conjugate the French verb avoir

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb avoir

 • การออกเสียง : avoir avoir [fr]
 • การออกเสียง : j'ai j'ai [fr]
 • การออกเสียง : j'ai eu j'ai eu [fr]
 • การออกเสียง : nous avons nous avons [fr]
 • การออกเสียง : tu as tu as [fr]
 • การออกเสียง : vous avez vous avez [fr]
 • การออกเสียง : elle a elle a [fr]
 • การออกเสียง : elles ont elles ont [fr]
 • การออกเสียง : je n'ai pas je n'ai pas [fr]
 • การออกเสียง : j'aurai j'aurai [fr]
 • การออกเสียง : Tu as eu Tu as eu [fr]
 • การออกเสียง : j'avais j'avais [fr]
 • การออกเสียง : j' ai j' ai [fr]
 • การออกเสียง : vous aviez vous aviez [fr]
 • การออกเสียง : nous avions nous avions [fr]
 • การออกเสียง : j'avais dîné j'avais dîné [fr]
 • การออกเสียง : nous n'avons pas nous n'avons pas [fr]
 • การออกเสียง : nous avons eu nous avons eu [fr]
 • การออกเสียง : tu avais tu avais [fr]
 • การออกเสียง : elle avait elle avait [fr]
 • การออกเสียง : aurai aurai [fr]
 • การออกเสียง : je n´avais pas eu je n´avais pas eu [fr]
 • การออกเสียง : j'ai déjà eu j'ai déjà eu [fr]
 • การออกเสียง : nous aurons nous aurons [fr]
 • การออกเสียง : il aura il aura [fr]
 • การออกเสียง : tu auras tu auras [fr]