หมวดหมู่:

conjugate the French verb arreter

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb arreter

 • การออกเสียง : Arrêter Arrêter [fr]
 • การออกเสียง : j'arrête j'arrête [fr]
 • การออกเสียง : tu arrêtes tu arrêtes [fr]
 • การออกเสียง : vous arrêtez vous arrêtez [fr]
 • การออกเสียง : j'arrêterai j'arrêterai [fr]
 • การออกเสียง : nous arrêterons nous arrêterons [fr]
 • การออกเสียง : nous arrêtions nous arrêtions [fr]
 • การออกเสียง : elle arrête elle arrête [fr]
 • การออกเสียง : j'arrêtais j'arrêtais [fr]
 • การออกเสียง : nous arrêtons nous arrêtons [fr]
 • การออกเสียง : elles arrêtent elles arrêtent [fr]