หมวดหมู่:

conjugate the French verb aller

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb aller

 • การออกเสียง : je vais je vais [fr]
 • การออกเสียง : aller aller [fr]
 • การออกเสียง : vous allez vous allez [fr]
 • การออกเสียง : Je vais t'aimer Je vais t'aimer [fr]
 • การออกเสียง : tu vas tu vas [fr]
 • การออกเสียง : il va il va [fr]
 • การออกเสียง : elles vont elles vont [fr]
 • การออกเสียง : nous allons nous allons [fr]
 • การออกเสียง : elle va elle va [fr]
 • การออกเสียง : j'irai j'irai [fr]
 • การออกเสียง : Allons-y ! Allons-y ! [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes allés nous sommes allés [fr]
 • การออกเสียง : vous êtes allés vous êtes allés [fr]
 • การออกเสียง : allez-y allez-y [fr]
 • การออกเสียง : nous allions nous allions [fr]
 • การออกเสียง : j'allais j'allais [fr]
 • การออกเสียง : nous irons nous irons [fr]
 • การออกเสียง : allons ! allons ! [fr]
 • การออกเสียง : elle est allée elle est allée [fr]
 • การออกเสียง : ils iront ils iront [fr]
 • การออกเสียง : j'irais j'irais [fr]
 • การออกเสียง : irai irai [fr]
 • การออกเสียง : allai allai [fr]
 • การออกเสียง : ils iraient ils iraient [fr]
 • การออกเสียง : vous iriez vous iriez [fr]
 • การออกเสียง : vous irez vous irez [fr]
 • การออกเสียง : elles iront elles iront [fr]
 • การออกเสียง : elles iraient elles iraient [fr]
 • การออกเสียง : t'iras t'iras [fr]
 • การออกเสียง : t'irais t'irais [fr]