หมวดหมู่:

conjugate the French verb aimer

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb aimer

 • การออกเสียง : je t'aime je t'aime [fr]
 • การออกเสียง : j'aime j'aime [fr]
 • การออกเสียง : je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : nous aimons nous aimons [fr]
 • การออกเสียง : tu aimes tu aimes [fr]
 • การออกเสียง : vous aimez vous aimez [fr]
 • การออกเสียง : j'aimerais j'aimerais [fr]
 • การออกเสียง : j' aime j' aime [fr]
 • การออกเสียง : elles aiment elles aiment [fr]
 • การออกเสียง : elle aime elle aime [fr]
 • การออกเสียง : Je t'aimerai pour toujours Je t'aimerai pour toujours [fr]
 • การออกเสียง : vous aimerez vous aimerez [fr]
 • การออกเสียง : aimerions aimerions [fr]
 • การออกเสียง : aimez-vous aimez-vous [fr]
 • การออกเสียง : aimerais aimerais [fr]
 • การออกเสียง : nous aimerons nous aimerons [fr]
 • การออกเสียง : j' aimais j' aimais [fr]
 • การออกเสียง : nous aimions nous aimions [fr]