หมวดหมู่:

conjugate the French verb être

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb être

 • การออกเสียง : être
  être [fr]
 • การออกเสียง : je suis
  je suis [fr]
 • การออกเสียง : c'est
  c'est [fr]
 • การออกเสียง : elle est
  elle est [fr]
 • การออกเสียง : tu es
  tu es [fr]
 • การออกเสียง : il est
  il est [fr]
 • การออกเสียง : vous êtes
  vous êtes [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes
  nous sommes [fr]
 • การออกเสียง : était
  était [fr]
 • การออกเสียง : elles sont
  elles sont [fr]
 • การออกเสียง : Est-ce
  Est-ce [fr]
 • การออกเสียง : j'étais
  j'étais [fr]
 • การออกเสียง : je serai
  je serai [fr]
 • การออกเสียง : j'ai été
  j'ai été [fr]
 • การออกเสียง : soient
  soient [fr]
 • การออกเสียง : tu es très belle
  tu es très belle [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes allés
  nous sommes allés [fr]
 • การออกเสียง : elle était
  elle était [fr]
 • การออกเสียง : ils étaient
  ils étaient [fr]
 • การออกเสียง : tu étais
  tu étais [fr]
 • การออกเสียง : Êtes-vous
  Êtes-vous [fr]
 • การออกเสียง : nous étions
  nous étions [fr]
 • การออกเสียง : nous serons
  nous serons [fr]
 • การออกเสียง : tu seras
  tu seras [fr]
 • การออกเสียง : s'étaient couchées
  s'étaient couchées [fr]
 • การออกเสียง : vous étiez
  vous étiez [fr]
 • การออกเสียง : vous serez
  vous serez [fr]
 • การออกเสียง : nous serons allés
  nous serons allés [fr]
 • การออกเสียง : nous avons été
  nous avons été [fr]
 • การออกเสียง : elle sera
  elle sera [fr]
 • การออกเสียง : je sois
  je sois [fr]
 • การออกเสียง : n'êtes
  n'êtes [fr]