หมวดหมู่:

conjugate the French verb être

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugate the French verb être

 • การออกเสียง : être être [fr]
 • การออกเสียง : je suis je suis [fr]
 • การออกเสียง : c'est c'est [fr]
 • การออกเสียง : elle est elle est [fr]
 • การออกเสียง : tu es tu es [fr]
 • การออกเสียง : il est il est [fr]
 • การออกเสียง : vous êtes vous êtes [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes nous sommes [fr]
 • การออกเสียง : était était [fr]
 • การออกเสียง : elles sont elles sont [fr]
 • การออกเสียง : Est-ce Est-ce [fr]
 • การออกเสียง : j'étais j'étais [fr]
 • การออกเสียง : je serai je serai [fr]
 • การออกเสียง : j'ai été j'ai été [fr]
 • การออกเสียง : soient soient [fr]
 • การออกเสียง : tu es très belle tu es très belle [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes allés nous sommes allés [fr]
 • การออกเสียง : elle était elle était [fr]
 • การออกเสียง : tu étais tu étais [fr]
 • การออกเสียง : ils étaient ils étaient [fr]
 • การออกเสียง : nous étions nous étions [fr]
 • การออกเสียง : Êtes-vous Êtes-vous [fr]
 • การออกเสียง : nous serons nous serons [fr]
 • การออกเสียง : tu seras tu seras [fr]
 • การออกเสียง : s'étaient couchées s'étaient couchées [fr]
 • การออกเสียง : nous serons allés nous serons allés [fr]
 • การออกเสียง : vous serez vous serez [fr]
 • การออกเสียง : vous étiez vous étiez [fr]
 • การออกเสียง : nous avons été nous avons été [fr]
 • การออกเสียง : elle sera elle sera [fr]
 • การออกเสียง : je sois je sois [fr]
 • การออกเสียง : n'êtes n'êtes [fr]